Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019 của PVN:

Bài 4: Khen thưởng phải kịp thời, tôn vinh phải trang trọng

07:00 | 27/08/2020

8,518 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong 5 năm qua, công tác khen thưởng đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) quan tâm và chỉ đạo thực hiện kịp thời. Đặc biệt công tác tôn vinh người lao động đã tạo động lực và động viên tinh thần đối với các tập thể và cá nhân trong lao động sản xuất và sáng tạo.

Trên cơ sở quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn của Bộ Công Thương/Ủy ban và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Tập đoàn, công tác khen thưởng đã được thực hiện trên nguyên tắc công khai, chính xác, công bằng, kịp thời. Công tác khen thưởng thường xuyên theo định kỳ hàng năm đã có sự so sánh, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong đơn vị. Theo đó, nguyên tắc của công tác khen thưởng là thành tích đạt được đến đâu, khen thưởng đến đó, thành tích đạt được trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng rộng được xem xét đề nghị khen thưởng với mức cao hơn. Trong 5 năm qua, Tập đoàn cũng đã quan tâm và chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất.

bai 4 khen thuong phai kip thoi ton vinh phai trang trong
Các đơn vị có thành tích xuất sắc được tôn vinh tại Hội nghị tổng kết Tập đoàn năm 2019.

Đặc biệt, Tập đoàn đã rất quan tâm đến khen thưởng “đột xuất” trên các công trình trọng điểm, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, tiến độ đã đề ra. Với đặc thù hoạt động của Tập đoàn liên quan nhiều đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài nên công tác khen thưởng đối ngoại đã được Tập đoàn quan tâm thường xuyên, đã có nhiều tập thể và cá nhân được trao tặng huân, huy chương hữu nghị những năm qua.

Các đơn vị thành viên đã quyết định khen thưởng kịp thời với việc vận dụng và áp dụng nhiều hình thức biểu dương, công nhận danh hiệu thi đua, giấy khen, thưởng vật chất thích hợp. Những trường hợp đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu được đề nghị khen thưởng theo hạng mức quy định. Đặc biệt, trong 5 năm qua, các đợt tôn vinh người lao động từ Tập đoàn đến các đơn vị luôn được tổ chức một cách trang trọng nhất đồng thời luôn tuân thủ các yêu cầu tiết kiệm, giản dị theo đúng chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả công tác khen thưởng cấp Bộ, ngành và cấp Nhà nước trong 5 năm (giai đoạn 2015-2019), cụ thể như sau: Khen thưởng cấp Nhà nước, có 7 đơn vị đạt cờ thi đua của Chính phủ, 13 đơn vị được trao tặng huân huy chương các loại và 29 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Về cá nhân, PVN có 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đoàn toàn quốc, 41 cá nhân được trao tặng huân huy chương các loại và 52 người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tổng cộng trong giai đoạn 2015-2019, PVN đón nhận 143 lượt khen thưởng cấp Nhà nước. Khen thưởng cấp Bộ - ngành, toàn Tập đoàn có tới 57 cờ thi đua, 3.640 bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và 1.113 chiến sĩ thi đua cấp Bộ - ngành.

Về công tác khen thưởng tại Tập đoàn, có một số ý kiến cho rằng các mức khen thưởng (tiền mặt) vẫn chưa tương xứng với những đóng góp của người lao động. Đặc biệt là các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng chế đã làm lợi cho nhiều đơn vị lên đến hàng ngàn tỉ đồng/năm. Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Quang Lâm - Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn cho biết, Tập đoàn phải tuân thủ theo các quy định về khen thưởng của Nhà nước. Bởi vậy xét về tiền thưởng không thể có sự ưu tiên hay vượt trội quá khung quy định của Nhà nước.

Đối với người dầu khí, việc đóng góp các sáng kiến sáng chế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị không chỉ là nghĩa vụ mà còn là đặc trưng riêng. Người dầu khí thấm nhuần một điều rằng, đất nước còn nghèo, còn rất nhiều khó khăn, bởi vậy cần sự nỗ lực, hy sinh và cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ công nhân viên dầu khí. Đây đã trở thành một nét văn hóa của người dầu khí từ nhiều năm qua.

Có thể thấy rằng, việc tổ chức khen thưởng kịp thời, đúng mức, tôn vinh đúng đối tượng thực sự đã tạo nên động lực to lớn, kích thích người lao động tự nguyện tham gia một cách tích cực nhất vào các phong trào thi đua của Tập đoàn và của đơn vị. Khen thưởng đã thực sự là động lực để Tập đoàn và các đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Chính phủ giao phó.

Giai đoạn 2015-2019, khen thưởng cấp Nhà nước, PVN có 7 đơn vị đạt cờ thi đua của Chính phủ, 13 đơn vị được trao tặng huân huy chương các loại và 29 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Về cá nhân, PVN có 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đoàn toàn quốc, 41 cá nhân được trao tặng huân huy chương các loại và 52 người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Thành Công

bai 4 khen thuong phai kip thoi ton vinh phai trang trong

Bài 3: Để những tấm gương lao động luôn sáng mãi

Trong rất nhiều buổi tập huấn về công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các giảng viên đều nhấn mạnh vào một điểm chung là phải tìm ra những cá nhân điển hình trong lao động sản xuất. Đó chính là những tấm gương thực sự, giản dị và sáng mãi theo thời gian. Ấy vậy nhưng để phát hiện, tuyên truyền, đưa công tác này thành một hệ thống vận hành liên tục… không phải là điều đơn giản.

bai 4 khen thuong phai kip thoi ton vinh phai trang trong

Bài 2: Động lực cho sản xuất kinh doanh hiệu quả

Là một trong những trụ cột của nền kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính gồm: thăm dò khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí, chế biến dầu khí, công nghiệp khí và công nghiệp điện. Trong những năm qua, mỗi đơn vị trực thuộc Tập đoàn luôn sáng tạo, hào hứng tham gia vào các phong trào thi đua theo đặc trưng sản xuất kinh doanh của mình.

bai 4 khen thuong phai kip thoi ton vinh phai trang trong

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với thi đua khen thưởng

Giai đoạn 2015-2019, dầu khí thế giới cũng như Việt Nam bị tác động lớn bởi giá dầu giảm sâu và biến động liên tục. Trước muôn vàn thử thách, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng Thành viên và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn luôn chỉ đạo sát sao, phát động các phong trào thi đua, nỗ lực để đạt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Chính phủ giao phó.

bai 4 khen thuong phai kip thoi ton vinh phai trang trong

PVN đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Đối với một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù như Dầu khí, công tác thi đua, khen thưởng có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi đây là động lực để người lao động dầu khí phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem tới hiệu quả kinh tế cao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp.

DMCA.com Protection Status