Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019 của PVN:

Bài 2: Động lực cho sản xuất kinh doanh hiệu quả

09:32 | 25/08/2020

11,864 lượt xem
|
(PetroTimes) - Là một trong những trụ cột của nền kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính gồm: thăm dò khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí, chế biến dầu khí, công nghiệp khí và công nghiệp điện. Trong những năm qua, mỗi đơn vị trực thuộc Tập đoàn luôn sáng tạo, hào hứng tham gia vào các phong trào thi đua theo đặc trưng sản xuất kinh doanh của mình.           

Hàng năm, ngay từ những ngày đầu của năm, Tổng giám đốc Tập đoàn luôn phát động phong trào thi đua tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động. Đây được coi là hiệu lệnh đầu năm khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa nguồn lực sản xuất kinh doanh. Mặt khác, các đơn vị tập trung vào công tác quản trị, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí với mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong tất các các đơn vị thành viên của Tập đoàn, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương đơn vị hoạt động.

bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua
Công đoàn DQS tổ chức Lễ phát động thi đua bàn giao giàn khoan Đại Hùng 01.

Theo đó, Tập đoàn luôn là đơn vị đi đầu thực hiện các phong trào do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành phát động, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tập đoàn đã tích cực triển khai thực hiện theo cam kết, phối hợp các đơn vị tài trợ, các tổ chức/địa phương được tài trợ, hoàn thành các chương trình/công trình an sinh xã hội đã được giao. Gần đây nhất, Tập đoàn đã “chi viện” cho nhiều địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn thực hiện các chương trình ASXH tới từng địa phương, tổ chức, cá nhân trong cả nước với tổng kinh phí giai đoạn 2015-2019 vào khoảng 2.031,5 tỷ đồng.

Đối với phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập - phát triển”, Tập đoàn đã tích cực hợp tác, triển khai cũng như chỉ đạo các đơn vị thành viên hợp tác, triển khai các dự án ở trong và ngoài nước với các đối tác tiềm năng nước ngoài và đạt được nhiều thành công. Có thể kể đến như: Ký kết Thỏa thuận khung phát triển Dự án/Hợp đồng mua bán khí Cá Voi Xanh giữa PVEP và Exxonmobil; Rosneft Việt Nam đưa vào khai thác thương mại mỏ Phong Lan Dại tại Lô 06.1; PV Drilling thắng thầu trong việc cung cấp giàn khoan tự nâng phục vụ chiến dịch khoan tại Malaysia cho Repsol, Sapura...; Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Viện Nghiên cứu VNIINEFT (Liên bang Nga) hợp tác nghiên cứu các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu cho các dự án khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga…

Căn cứ đặc điểm, tình hình, Tập đoàn đã nghiên cứu và chọn các phương thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng công trình, từng đơn vị. Đặc biệt, chú trọng việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống của ngành Dầu khí, về vai trò của ngành Dầu khí đối với đất nước, về ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng để từ đó tạo động lực cho người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực, tự nguyện vào các phong trào thi đua.

Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) cùng các cấp Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong toàn Tập đoàn triển khai, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, cho thấy hiệu quả mang lại là rất lớn. Tập đoàn và CĐ DKVN đã phối hợp với các đơn vị có công trình/dự án để thành lập các “Ban chỉ đạo phong trào thi đua” và các “Tiểu ban giúp việc”, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, chỉ đạo, tổ chức phát động, ký kết thi đua giữa các đơn vị tham gia công trình/dự án.

Phong trào thi đua được triển khai với những khẩu hiệu đầy ý nghĩa, quyết tâm: “Vinh quang thuộc về những người đúng hẹn” để những công trình phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, đảm bảo chất lượng, đã thực sự khơi dậy lòng yêu nghề, sự lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động. Nhiều công trình đã vượt tiến độ, giá trị làm lợi hàng triệu USD.

Tập đoàn đã phát động các phong trào thi đua rộng khắp với nhiều hình thức phong phú và thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua trong từng năm theo phương châm hành động: “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, phát triển bền vững”. Các phong trào thi đua nổi bật như: “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”, “Việc hôm nay không để ngày mai”, “Về đích trước thời hạn”, “Số ngày đêm thi đua nước rút”, “Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không có ngày, giờ lao động mất an toàn”; Thi đua giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”; Thi đua đóng góp ý tưởng sáng tạo; Thi đua xây dựng Văn hóa Dầu khí; Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…

bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua
Đạm Cà Mau luôn đi đầu trong phong trào sáng kiến sáng chế nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua của Tập đoàn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn cũng đã phát động các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật”, “Dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm” của PVEP; “PVCFC Eureka - sáng tạo là không giới hạn” của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; “Lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; “Thi đua toàn diện”, “Thanh niên PVOIL xung kích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP; “Hiến kế - Thân thiện - An toàn - Hiệu quả”, “Kỷ cương - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP.

Các phong trào thi đua trong Tập đoàn đã trở thành một phần của các đơn vị trong Tập đoàn, có sự xuyên suốt và hỗ trợ lẫn nhau, đã góp phần xây dựng con người mới và phát triển văn hóa người lao động Dầu khí. Hàng năm, các phong trào thi đua trong toàn ngành được tổ chức phát động thường xuyên, tạo khí thế thi đua sôi nổi với sự tham gia hưởng ứng tích cực của đội ngũ những người lao động như đăng ký thi đua hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ hàng năm; tập trung đẩy mạnh phong trào "Về đích sớm" trong sản xuất kinh doanh đến từng cá nhân, tổ đội, phòng ban; tổ chức ký giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ; đồng thời xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí thi đua, khen thưởng phù hợp, kịp thời động viên khích lệ người lao động.

Có thể thấy rằng, phong trào thi đua trong Tập đoàn vừa có sự thống nhất, đồng bộ vừa có sự sáng tạo không ngừng. Đó chính là hạt nhân, động lực và sức mạnh để người dầu khí nỗ lực vượt qua gian khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao trên chặng đường xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn thực hiện các chương trình ASXH tới từng địa phương, tổ chức, cá nhân trong cả nước với tổng kinh phí giai đoạn 2015-2019 vào khoảng 2.031,5 tỷ đồng.

Tùng Dương

bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Sỹ Thanh làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với thi đua khen thưởng
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

PVN ủng hộ gần 10 tỷ đồng chung tay cùng các địa phương chống dịch Covid-19
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

Vai trò chiến lược và kế hoạch đối với sự phát triển của PVN rõ nét hơn sau "khủng hoảng kép”
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

Đổi mới công tác quản trị nguồn nhân lực để thu hút và giữ chân người tài
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

PVN báo lãi hơn 10 nghìn tỷ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 38 nghìn tỷ đồng
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

Bản lĩnh vượt qua thử thách
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

Công tác tuyên giáo, truyền thông của PVN: Tạo sự thống nhất, đồng thuận vượt khó
bai 2 dong luc cho san xuat kinh doanh hieu qua

[E-Magazine] Bí quyết vượt "khủng hoảng kép" của PVN

DMCA.com Protection Status