PVN đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

10:20 | 18/09/2019

2,491 lượt xem
|
(PetroTimes) - Đối với một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù như Dầu khí, công tác thi đua, khen thưởng có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi đây là động lực để người lao động dầu khí phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem tới hiệu quả kinh tế cao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp.

Trong suốt hơn 50 năm xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo PVN đã yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng phải luôn đổi mới, thiết thực. Đây chính là kim chỉ nam cho công tác thi đua, khen thưởng của PVN và các đơn vị thành viên.

pvn doi moi cong tac thi dua khen thuong
Phong trào thi đua sôi nổi trên công trường NMNĐ Sông Hậu 1

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của PVN luôn gắn liền với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện các tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình để biểu dương kịp thời, nhất là trên các công trình trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của PVN.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng PVN cũng như các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành Dầu khí; đề xuất, tham mưu lãnh đạo PVN và lãnh đạo doanh nghiệp khen thưởng, đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Trong thời gian qua, với nhiều hình thức khác nhau như bằng văn bản, qua bảng tin, trang tin tức trực tuyến (website), PVN luôn đề cao việc tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống của “người đi tìm lửa”, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn PVN về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Trong 3 năm (2016-2018), tập thể, cá nhân người lao động dầu khí đã nhận được 5 Huân chương Lao động hạng Nhất, 10 Huân chương Lao động hạng Nhì, 10 Huân chương Lao động hạng Ba, 11 Huy chương Hữu nghị, 52 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gần 3.000 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương...

Chính vì vậy, người lao động cũng như cán bộ lãnh đạo trong PVN đã thực sự coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên khí thế thi đua, gắn kết các phong trào thi đua trong lao động sản xuất.

Đặc biệt, PVN đã cụ thể hóa bằng cách “gắn trách nhiệm” của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Có thể nói, các phong trào thi đua trong thời gian qua của PVN được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc nên nội dung, phương pháp thực hiện thi đua, khen thưởng luôn bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của PVN. Các cấp ủy Đảng đã kịp thời ra nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện sâu rộng và hiệu quả cao.

Có thể điểm lại một số phong trào thi đua yêu nước nổi bật của PVN trong 5 năm qua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Trong đó, PVN đã chỉ đạo các doanh nghiệp có vốn góp của PVN thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong cả nước với tổng kinh phí giai đoạn 2014-2018 hơn 2 nghìn tỉ đồng.

pvn doi moi cong tac thi dua khen thuong

Nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua của PVN, các đơn vị thành viên đã phát động các phong trào thi đua như: “Sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật”, “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); “PVCFC Eureka - sáng tạo là không giới hạn” của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); “Lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); “Thi đua toàn diện”, “Thanh niên PVOIL xung kích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL); “Hiến kế - Thân thiện - An toàn - Hiệu quả”, “Kỷ cương - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)...

Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng về kinh tế, tạo những đột phá trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. 5 năm qua (2014-2018), các đơn vị thành viên của PVN đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng và các lợi ích xã hội khác, cụ thể: Có 2.779 sáng kiến cấp cơ sở được doanh nghiệp đề nghị PVN xem xét công nhận, trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, số tiền làm lợi hơn 8.772 tỉ đồng.

Có một vấn đề đáng lưu ý, do tính đặc thù của ngành Dầu khí, mỗi sáng kiến, sáng chế ở mỗi lĩnh vực rất khác nhau, có những giải pháp, sáng kiến chỉ có thể chỉ áp dụng hiệu quả tại doanh nghiệp (mang tính đặc thù), tuy nhiên, hiệu quả kinh tế đem lại rất lớn có thể lên đến hàng trăm triệu USD/năm. Chính vì thế, việc công nhận phạm vi, ảnh hưởng của sáng kiến ở cấp bộ rất khó. Hơn nữa, các sáng kiến, sáng chế cũng là bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, không thể phổ biến rộng rãi. Vì vậy, các quy định về khen thưởng cấp Nhà nước đối với các giải pháp, sáng kiến trong ngành Dầu khí cần phải được nghiên cứu, xem xét lại, phù hợp với thực tiễn.

Về công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, lãnh đạo các doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

PVN và các doanh nghiệp đã xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. PVN và các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lựa chọn những điển hình, mô hình tiêu biểu, toàn diện để biểu dương, khen thưởng, nêu gương học tập, tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào thi đua tại cơ sở. Cụ thể, trong những năm qua, tại các hội nghị tổng kết, PVN đã vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Có thể thấy rằng, PVN và các đơn vị thành viên đã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Thi đua, khen thưởng gắn với nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chia sẻ khó khăn giữa các đơn vị thành viên, động viên nhau vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đảng, Nhà nước giao, tạo đà vững chắc cho phát triển bền vững.

Từ năm 2014-2018, PVN đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng và các lợi ích xã hội khác, cụ thể: Có 2.779 sáng kiến cấp cơ sở được doanh nghiệp đề nghị PVN xem xét công nhận, trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, số tiền làm lợi hơn 8.772 tỉ đồng.

Thành Công

DMCA.com Protection Status