Petrovietnam học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ

08:00 | 13/06/2021

|
Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo dục lý luận chính trị. Từ đó đã tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Công tác giáo dục lý luận chính trị được Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, phù hợp với từng đơn vị và đối tượng người học. Xuất phát từ yêu cầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra tại các doanh nghiệp, Đảng ủy Tập đoàn và các đơn vị hằng năm chủ động tổ chức nhiều buổi thông tin chuyên đề cung cấp kịp thời những kiến thức mới đối với các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tập đoàn, mở các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và kết nạp đảng viên mới...

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát động thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu khí tiếp nối truyền thống, lan tỏa văn hóa Petrovietnam”.
Từ năm 2015-20202, Đoàn Thanh niên Petrovietnam có hơn 3.291 công trình, phần việc, ý tưởng sáng kiến.

Các cấp ủy đã tổ chức cho 1.000 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; trên 10.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động đã được bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức kinh tế - xã hội và các kỹ năng mềm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, văn hóa doanh nghiệp, tin học, ngoại ngữ…, góp phần nâng cao lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cán bộ, đảng viên, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động phát triển toàn diện.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được cấp ủy các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được triển khai đồng bộ, quyết liệt, từng bước nâng cao hiệu quả. Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo 35, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên, giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên; xây dựng tổ chức đảng, trước hết là các cấp ủy đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh, không ngừng tự hoàn thiện nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tham gia định kỳ các hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội (thường kỳ, đột xuất) từ đó nắm bắt, cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề xã hội quan tâm trong toàn Tập đoàn, nhất là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng tuyên truyền các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị định kỳ tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công nhân viên chức và người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Hướng dẫn, động viên để cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, tin hay, tin tốt, người tốt, việc tốt mỗi ngày; đồng thời, phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh triển khai kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên; định hướng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể: Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức các buổi tọa đàm, các diễn đàn thanh niên, các “Công trình thanh niên làm theo lời Bác” mang lại hiệu quả cao. Công đoàn Dầu khí Việt Nam hằng năm phát động, sơ kết, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05; Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, thực hiện hiệu quả “Quỹ nghĩa tình đồng đội” trong việc thực hiện an sinh xã hội, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hướng về biển đảo. Thông qua đó, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều đóng góp thiết thực không chỉ trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện mà còn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ
Petrovietnam tiết kiệm 6.558 tỉ đồng trong năm 2020.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc gắn với việc kiểm tra thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; tham mưu thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao; góp phần cảnh báo, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề với 277 tổ chức đảng với 449 đảng viên, giám sát 501 tổ chức đảng với 1.049 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 482 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 223 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 498 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 396 tổ chức đảng và 1.497 đảng viên.

Bên cạnh đó, việc sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 theo định kỳ hằng năm được các đơn vị, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, tổ chức lồng ghép với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước (kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2020, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2020...), đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959-23/7/2019).

Tại hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và xây dựng Đảng hằng năm, Đảng ủy Petrovietnam đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, tồn tại và những vi phạm, khuyết điểm cần khắc phục trong từng chi bộ trực thuộc. Từ đó, cơ sở lý luận chính trị của từng đảng viên được nâng cao, giản dị hóa từ tác phong đến lối sống, góp phần nâng cao hiệu quả mọi mặt sản xuất kinh doanh của các đơn vị, Tập đoàn.

Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Tập đoàn có hơn 3.291 công trình, phần việc, ý tưởng sáng kiến của được thực hiện; nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên được áp dụng mang lại hiệu quả về kinh tế với giá trị làm lợi, tiết kiệm cho đơn vị 509 tỷ đồng và 18.200.000 USD.

Hằng năm vào dịp chào mừng kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, Công đoàn Dầu khí đã khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/TW: Năm 2018 là 23 cá nhân; Năm 2019 là 26 cá nhân; Năm 2020 tổ chức tuyên dương 45 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Dương Phong

Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Tuổi trẻ dầu khí - Tiên phong sáng tạo Tuổi trẻ dầu khí - Tiên phong sáng tạo
Thống nhất ý chí và hành động Thống nhất ý chí và hành động
Sinh hoạt chuyên đề Sinh hoạt chuyên đề "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh"

DMCA.com Protection Status