Bảo hiểm PVI Vũng Tàu – Thông báo mất ấn chỉ

09:40 | 28/04/2021

14,135 lượt xem
|
(PetroTimes) - Bảo hiểm PVI Vũng Tàu – Thông báo mất ấn chỉ.

Kính gửi: - Quý khách hàng

- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Vũng Tàu đã thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy, tai nạn cá nhân (mỗi giấy chứng nhận gồm 02 liên) với các số seri như sau:

- Ấn chỉ GCN BH Xe ô tô(tự nguyện và bắt buộc):(11 Ấn chỉ): 104958, 104970, 105692, 106146,1 06147, 106148, 106149, 106150, 106898, 107292, 315467.

Ấn chỉ xe máy: (51 Ấn chỉ): 197112, 199894, 200387 ,200577, 200578, 200579, 200580, 656251, 656416, 656573, 908071, 908072, 908121, 908122, 908123, 908124, 908125, 908131, 908132, 908133, 908134, 908135, 908727, 965146, 965147, 965148, 965149, 965150, 966207, 968665, 969683, 969855, 969950, 970061, 970062, 970063, 970064, 970065, 970070, 1130744, 1130745, 1131307, 1131308, 1131316, 1131620, 1131626, 1132406, 1132407, 1132408, 1132409, 1132410,

- Ấn chỉ GCN BH Tai nạn cá nhân: (195 ấn chỉ) 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 5318, 5329, 5380, 5381, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 3551, 23552, 23553, 23554, 23555, 23556, 23557, 23558, 23559, 23560, 23561, 23562, 23563, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23570, 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23587, 23588, 23589, 23590, 23591, 23592, 23593, 23594, 23595, 23596, 23597, 23598, 23599, 23600, 23601, 23603, 23604, 23605, 23606, 23607, 23608, 23609, 23610, 23611, 23612, 23613, 23614, 23615, 23616, 23617, 23618, 23619, 23620, 23621, 23622, 23623, 23624, 23625, 23626, 23627, 23628, 23639, 23640, 54651, 54652, 54653, 54654, 54655, 54656, 54657, 54658, 54659, 4660, 54661, 54677, 54678, 54679, 54680, 54859, 54860, 54871, 54872, 54873, 54881, 54882, 54883, 54884, 54885, 54886, 54887, 54888, 54889, 54890, 54891, 54901, 54902, 54903, 54904, 54905, 54906, 54907, 54908, 54909, 54910, 54911, 54912, 54913, 54914, 54915, 54916, 54917, 54918, 54919, 54920, 54921, 54922, 54923, 54924, 54931, 54932, 54933, 54934, 54935, 54936, 54937, 54938, 54939, 54940, 54941, 54942, 54974, 54975, 54976, 54977, 54978.

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu

Địa chỉ: 58A Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: 02543.810040 Fax:02543.810044

Trân trọng thông báo./.

DMCA.com Protection Status