BCH Đảng bộ PVEP: Một tập thể đoàn kết, sáng suốt

07:17 | 10/07/2014

473 lượt xem
|
Những ngày này, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang tưng bừng chuẩn bị cho Lễ đón danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được Chủ tịch nước trao tặng (Quyết định số 1435/QĐ-CTN ngày 25-6-2014). Một trong những thành tựu đáng tự hào của PVEP là công tác Đảng của Tổng công ty.

Năng lượng Mới số 337

Là một đơn vị cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP có truyền thống 26 năm xây dựng và trưởng thành, 7 năm được thành lập theo mô hình Tổng công ty, thống nhất lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí theo chủ trương đúng đắn của Tập đoàn.

Tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động PVEP liên tục trong nhiều năm qua đã chung sức chung lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được những thành tích to lớn, xứng đáng được tôn vinh.

BCH Đảng bộ PVEP là một tập thể đoàn kết, sáng suốt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc luôn được khẳng định trong việc xây dựng, đề ra các chủ trương, định hướng, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty.

BCH Đảng bộ PVEP: Một tập thể đoàn kết sáng suốt

Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ PVEP ngày 4-7-2014

Ngày 4-7 vừa qua, Đảng ủy PVEP đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ lần thứ 16 nhằm đánh giá kết quả công tác đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng công ty, bàn bạc các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, trong bối cảnh có cả những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen lẫn nhau. Đặc biệt, những tháng gần đây, tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế giữa các nước lớn, đặc biệt là sự leo thang về tranh chấp lãnh thổ khi Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền, hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này đã gây thêm nhiều bất ổn trong khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lợi ích an ninh quốc phòng, kinh tế hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển Đông, trong đó có hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm 2014, PVEP đã có những bước đột phá hiệu quả, bám sát kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổng công ty và chỉ đạo của Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ năm 2014; xây dựng kế hoạch hành động với các mục tiêu cụ thể, các nhóm giải pháp có tính khả thi để từ đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí, đảm bảo tiến độ các dự án đã có kế hoạch, tăng cường đầu tư, phát triển dự án mới, đảm bảo yêu cầu thu xếp vốn cho các dự án, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu của Tổng công ty. Với định hướng lãnh đạo đúng đắn của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng với nỗ lực của toàn thể CBCNV, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 8,67 triệu tấn quy dầu, bằng 116% kế hoạch và chủ yếu đến từ các giếng khoan do PVEP tự điều hành; sản lượng khai thác dầu khí đạt 2,48 triệu tấn quy dầu, bằng 102% kế hoạch, trong đó khai thác dầu đạt 107% kế hoạch; tổng doanh thu đạt gần 31 ngàn tỉ đồng, bằng 116% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt gần 17,5 ngàn tỉ đồng, bằng 146% kế hoạch. PVEP đã đóng góp rất hiệu quả cho ngân sách Nhà nước và doanh thu chung của Tập đoàn: Nộp ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 9,4 ngàn tỉ đồng, bằng 116% kế hoạch; nộp Tập đoàn trên 6,4 ngàn tỉ đồng, đạt 141% kế hoạch.

Hội nghị BCH Đảng bộ đã tổng kết những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn cao; đánh giá sâu sắc những khó khăn mà PVEP phải đối diện; đề xuất những kiến nghị về phía Nhà nước và Tập đoàn nhằm hỗ trợ PVEP tháo gỡ về chính sách, về vốn đầu tư, đặc biệt là việc đầu tư ra nước ngoài; đồng thời bàn bạc những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và kế hoạch cả năm 2014.

Năm 2014 tiếp tục là một năm quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015. Phía trước còn nhiều thách thức từ những chông gai của kinh tế trong nước và trên thế giới tới khó khăn trong việc đảm bảo nguồn tài chính, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển các hoạt động thăm dò khai thác theo phương châm hiệu quả, kiểm soát tốt rủi ro. Đảng ủy PVEP khẳng định, tập thể lãnh đạo PVEP sẽ tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Tập đoàn và xác định mỗi cán bộ CNV PVEP, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong từng vị trí công việc, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, đánh dấu bước đột phá mới trong năm 2014.

BCH Đảng bộ nhìn nhận, PVEP tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức có tính “truyền thống” như tiềm năng dầu khí ở trong nước hạn chế, môi trường đầu tư tiềm ẩn nhiều bất ổn; cạnh tranh gay gắt trong hoạt động dầu khí, tình hình Biển Đông diễn biến hết sức phức tạp, nguồn lực của PVEP còn hạn hẹp... đòi hỏi phải có những bước đột phá bằng các cách tiếp cận mới, hợp lý, hiệu quả để thúc đẩy hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, cùng với nỗ lực của toàn thể CBCNV đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Trong đó, sẽ tập trung ưu tiên cho các dự án ở trong nước; tăng cường hợp tác với các nhà thầu, các đơn vị của Tập đoàn để đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án; tối ưu các vị trí giếng khoan thăm dò, thẩm lượng; kiểm soát chi phí; tích cực trong công tác mua mỏ, mua tài sản dầu khí ... đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí. Triển khai kế hoạch công tác cụ thể đối với từng dự án, từng mỏ theo phương châm tối ưu hóa hoạt động khai thác; ứng dụng các giải pháp công nghệ để nâng cao hệ số thu hồi; kiểm soát chặt chẽ tiến độ First Oil, First Gas; tiết kiệm chi phí triển khai ... đảm bảo an toàn và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác. Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả đánh giá, thẩm định và triển khai dự án. Đa dạng hóa các hình thức, phương thức xúc tiến đầu tư ra nước ngoài bằng biện pháp tăng cường hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm hoạt động, tham gia các vòng đấu thầu quốc tế, thông qua nhiều kênh để tìm kiếm, phát triển dự án mới ... Tập trung quản lý chặt chẽ, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh; thúc đẩy công tác xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng công ty; đa dạng hóa các hình thức thu xếp vốn. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tái cấu trúc nhằm hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực...

Đảng ủy PVEP đặt trọng tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể năm 2014 là các nội dung về tư tưởng chính trị để tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động để không ngừng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống.

Trong dịp này, Đảng ủy PVEP đã đề xuất và được Đảng ủy Tập đoàn chuẩn y bổ sung 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 1 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phù hợp với yêu cầu công tác của Tổng công ty.

Nguyễn Tiến Dũng

DMCA.com Protection Status