Bình đẳng giới và Công tác Nữ công của tổ chức công đoàn trong tình hình mới

17:57 | 11/08/2021

5,586 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở, ngày 27/7/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Kế hoạch số 602/KH-CĐDK về việc thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân, lao động (CNLĐ) ngành Dầu khí.

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu được đề ra trong kế hoạch như sau:

Về lĩnh vực chính trị, phấn đấu đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp; giữ tỷ lệ có cán bộ chủ chốt công đoàn Ngành là nữ. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% trở lên, đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp.

Về đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện Bình đẳng giới (BĐG), dân số và phát triển, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong CNLĐ.

Bình đẳng giới và Công tác Nữ công của tổ chức công đoàn trong tình hình mới
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ Công đoàn tại Hội nghị Tổng kết Công tác vì sự tiến bộ Phụ nữ, Công tác Nữ công giai đoạn 2010 – 2020

Về Nâng cao chất lượng dân số, vận động 70% trở lên vào năm 2025 và 90% trở lên vào năm 2030 đoàn viên, CNLĐ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, khám sức khỏe trước khi kết hôn; nữ đoàn viên, CNLĐ mang thai thực hiện khám thai định kỳ, tầm soát, chuẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh. Động viên CNLĐ thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh, mang thai ngoài ý muốn, sinh đủ hai con, không lựa chọn giới tính thai nhi, đảm bảo quyền, trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.

Về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030, 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ nữ công công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề BĐG, dân số và phát triển trong hoạt động công đoàn.

Về lĩnh vực thông tin, truyền thông, trang tin điện tử, Bản tin và Fanpage của Công đoàn Dầu khí/đơn vị và trên hệ thống fanpage Công đoàn Dầu khí và công đoàn đơn vị trong thời gian 02 tháng có ít nhất 01 bài viết về BĐG, dân số, công tác vận động nữ CNLĐ của tổ chức công đoàn.

Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ CNLĐ và bình đẳng giới của tổ chức công đoàn. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện công tác vận động nữ CNLĐ và BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về BĐG. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp; tăng cường sự phối hợp của công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động trong việc đảm bảo cho mọi đoàn viên, CNLĐ được thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật về dân số và BĐG.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG và thực hiện công tác dân số. Tổ chức các hoạt động thiết thực, đa dạng hóa các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức về BĐG phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, sinh hoạt; lồng ghép nội dung BĐG, dân số và phát triển vào nội dung hoạt động của công đoàn các cấp. Mở rộng đối tượng truyền thông đến nam giới và lãnh đạo, quản lý. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết số 21-NQ/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết 782/NQ-TV của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Không ngừng nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về lao động nữ. Nghiên cứu lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và BĐG. Tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn trong thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động về các chính sách liên quan đến công tác dân số, BĐG, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CNLĐ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Cùng với đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về dân số và BĐG. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về giới, BĐG, lồng ghép vấn đề BĐG, dân số và phát triển. Thường xuyên tổng hợp, theo dõi tình hình, số liệu đội ngũ nữ cán bộ công đoàn; đề xuất kịp thời các biện pháp, chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam giao Ban Tuyên giáo – Nữ công đẩy mạnh các kênh truyền thông Công đoàn, chủ trì, phối hợp với Tổ giúp việc Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tập đoàn Dầu khí là đầu mối tham mưu, giúp Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện. Hướng dẫn đánh giá sơ kết 5 năm trong năm 2026 và tổng kết 10 năm trong năm 2030; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai tới các cấp công đoàn, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện sao cho phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới, dân số và phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị theo phương hương tích cực đổi mới và đạt hiệu quả cao nhất.

Lê Tiến Sơn

Ban Nữ công, Công đoàn Vietsovpetro: Toả sáng tinh thần thi đua Ban Nữ công, Công đoàn Vietsovpetro: Toả sáng tinh thần thi đua "Hai giỏi"
Phong trào nữ công có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Tập đoànPhong trào nữ công có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Tập đoàn
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan tham dự Hội nghị Phụ nữ thế giới tại Geneve Thụy SĩChủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan tham dự Hội nghị Phụ nữ thế giới tại Geneve Thụy Sĩ
Công tác bình đẳng giới và VSTBPN luôn đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của PVNCông tác bình đẳng giới và VSTBPN luôn đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của PVN
Hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả công tác nữ côngHợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả công tác nữ công

DMCA.com Protection Status