Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt Nam

15:25 | 13/11/2022

3,075 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 25/10/2022 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã ký quyết định số 837/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt Nam. Bản Điều lệ đã được Đại hội nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) thông qua ngày 20/6/2022 và trình Bộ Nội vụ.

Theo đó, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt có một số thay đổi về cấu trúc (Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội gộp chung vào Điều 17, bỏ các điều khoản Đổi tên Hội và Giải thể Hội); cùng một số thay đổi khác trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động, như chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Về quyền hạn quy định tại Điều 6, Hội sẽ tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giới hạn trong lĩnh vực dầu khí khi có đủ điều kiện; gia nhập các Tổ chức quốc tế phải có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền. Về nhiệm vụ quy định tại Điều 7, Điều lệ bổ sung thêm điều khoản Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Hội; bổ sung nội dung báo cáo quyết toán về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật.

cuộc họp Ban Thường vụ Hội lần II, nhiệm kỳ 2022-2027
Cuộc họp Ban Thường vụ Hội Dầu khí lần II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngoài ra, cuộc họp định kỳ của Ban Thường vụ sẽ được tổ chức 6 tháng 1 lần; khi cần thiết có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Thường vụ.

Cũng theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Chương III của Điều lệ quy định các nội dung liên quan đến Hội viên, bao gồm tiêu chuẩn hội viên, các dạng hội viên: chính thức, liên kết, danh dự, cá nhân, tổ chức và thủ tục/thẩm quyền kết nạp. Để thống nhất trong thủ tục kết nạp hội viên mới hoặc xin thôi không tham gia Hội theo Điều lệ Hội mới ban hành, Văn phòng Hội đã Ban hành hướng dẫn số 234, về thực hiện hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức có mong muốn tham gia là hội viên Hội Dầu khí.

Đối với cá nhân, hồ sơ gồm Đơn xin gia nhập Hội; bản sao CMT/CCCD; 01 ảnh 4 x 6 cm (ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng). Đối với tổ chức (thường là hội viên tập thể), hồ sơ gồm Đơn xin gia nhập Hội; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh; 01 ảnh 4 x 6 cm của người đại diện tổ chức được cử tham gia Hội. Trường hợp hội viên tự nguyện xin thôi không tham gia Hội thì làm đơn gửi Ban Thường vụ Hội (thông qua Văn phòng Hội).

*Các mẫu đơn tải xuống tại đây.

*Điều lệ Hội Dầu khí Việt Nam (Ban hành theo quyết định số 837/QĐ-BNV ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) tham khảo tại đây.

Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam ban hành “Kế hoạch hoạt động toàn Khóa 2022-2027”Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam ban hành “Kế hoạch hoạt động toàn Khóa 2022-2027”
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022
Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025
Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấnTạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấn

P.V

DMCA.com Protection Status