Bộ Tư pháp kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp tại Petrovietnam

17:44 | 29/04/2021

13,300 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 29/4, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc, kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác pháp chế tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành liên quan.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng lãnh đạo Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn, đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Bộ Tư pháp kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp tại Petrovietnam
Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi kiểm tra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với mục đích đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Qua đó, nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc áp dụng các quy định của Nghị định; cũng như làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện; đồng thời, đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập, có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế ở Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Pháp chế Kiểm tra đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định 55 tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Theo đó, thực hiện quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức pháp chế, ngày 17/01/2012, Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 72-CT/ĐU về tăng cường triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, Tập đoàn đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức pháp chế và nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

Bộ Tư pháp kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp tại Petrovietnam
Các đơn vị tham luận tại các điểm cầu

Quán triệt tinh thần của Nghị định 55 và Chỉ thị của Tập đoàn, các đơn vị thành viên trong ngành ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác pháp chế doanh nghiệp, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã quan tâm hơn đến công tác pháp chế, thể hiện trước tiên là các đơn vị hoặc thành lập bộ phận pháp chế chuyên trách hoặc bố trí cán bộ chuyên trách để đảm bảo phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị mình.

Đánh giá lại kết quả 10 năm thực hiện Nghị định 55 về công tác pháp chế tại Công ty Mẹ - Tập đoàn, Ban Pháp chế và Kiểm tra đã thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ như: tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai Dự án đầu tư; tư vấn pháp lý trong đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận mà Petrovietnam tham gia; tham mưu, tư vấn pháp lý về công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp; tham mưu trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm nội của Petrovietnam; và công tác quản lý thương hiệu Petrovietnam.

Bên cạnh đó, Ban Pháp chế và Kiểm tra đã tham gia góp ý đối với Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ/Ban ngành và cơ quan Nhà nước gửi lấy ý kiến và tổng kết đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật, chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận khác tham gia giải quyết các tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng thường xuyên thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, lớp đào tạo; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ đơn vị thành viên của Tập đoàn trong công tác pháp chế.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị như Vietsovpetro, BSR, PVEP, PV Power, PVDrilling... đã có tham luận, báo cáo về tình hình thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị mình, cũng như có các ý kiến đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai công việc liên quan.

Bộ Tư pháp kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp tại Petrovietnam
Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe Tập đoàn và các đơn vị thành viên báo cáo về công tác pháp chế doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến đánh giá cao nội dung báo cáo của Petrovietnam trình bày tại buổi làm việc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Tư pháp. Bộ phận pháp chế của Tập đoàn đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Trong đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến đề nghị Petrovietnam và các đơn vị thành viên tiếp tục rà soát, có cơ chế hỗ trợ bộ phận làm công tác pháp chế tại Tập đoàn cũng như các đơn vị, tổ chức các diễn đàn, hội thảo nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai công tác pháp chế doanh nghiệp trong toàn ngành Dầu khí.

Bộ Tư pháp kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp tại Petrovietnam
Đồng chí Đỗ Chí Thanh phát biểu tại buổi làm

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh cảm ơn sự quan tâm, theo dõi sát sao, tạo điều kiện hỗ trợ cho công tác pháp chế của Tập đoàn trong những năm vừa qua. Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh cũng yêu cầu Ban Pháp chế Kiểm tra cùng các đơn vị thành viên tiếp thu các ý kiến góp ý, trao đổi của Đoàn công tác, tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Ban hành văn bản quy pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, quan tâm công tác thi đua, khen thưởng trong công tác pháp chế; đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác pháp chế.

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status