BSR & 5 nhóm giải pháp vượt khó

07:30 | 15/02/2021

|
Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và giá dầu giảm sâu, nhiều nhà máy lọc dầu (NMLD) trên thế giới đã phải đóng cửa. Vậy, NMLD Dung Quất đã áp dụng những giải pháp nào để vượt khó thành công?
BSR & 5 nhóm giải pháp vượt khó
NMLD Dung Quất

Vượt qua những khó khăn, năm 2020, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt được các thành quả đáng ghi nhận trong sản xuất, bảo dưỡng tổng thể, tối ưu hóa công nghệ, kinh doanh sản phẩm, tiết kiệm tiết giảm chi phí và ổn định dòng tiền. BSR vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, công suất trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất 5,93 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch. Công tác bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 đạt 4 chỉ tiêu KPI, 5 chỉ tiêu an toàn, tiết kiệm được hơn 10% tổng chi phí. BSR tập trung rà soát, kiểm soát, cắt giảm và tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh. Giá thành sản phẩm bình quân 11 tháng đầu năm 2020 thấp hơn so với giá thành kế hoạch gần 30% đã giúp BSR vượt qua khủng hoảng.

Công tác an ninh, an toàn luôn được BSR chú trọng. Năm 2020, toàn nhà máy không có sự cố mất an ninh, không có sự cố cháy nổ, không có sự cố môi trường và không có sự cố mất ngày công lao động. BSR triển khai thành công công tác an ninh bảo vệ trong đợt BDTT lần 4, tổ chức kiểm tra, kiểm soát 415.599 lượt nhân sự nhà thầu, 455.256 lượt phương tiện, 4.599/4.918 lượt xuất/nhập vật tư, 6.380 lượt xe chở hạt nhựa, 16.950 lượt xe bồn, 8.720 khách liên hệ công tác. Ước tính đến hết năm 2020, BSR đạt hơn 29,2 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công.

Theo thống kê, trong năm 2020, 11 NMLD ở Mỹ, Nhật Bản, Australia tuyên bố ngừng hoạt động vĩnh viễn; 3 NMLD thông báo đóng cửa một phần và ít nhất 3 NMLD phải cắt giảm mạnh công suất. Theo phương châm chỉ đạo của Petrovietnam “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”, BSR đã thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp vượt khó, bao gồm: Quản trị, tài chính, đầu tư, thị trường, cơ chế chính sách.

BSR & 5 nhóm giải pháp vượt khó
Tất cả nhân sự nhà thầu đều phải tuân thủ quy định phòng chống Covid-19 trước khi vào nhà máy tham gia BDTT

Về nhóm giải pháp quản trị, BSR đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Petrovietnam và ban hành các chỉ thị, thông báo, thực hiện nhiều hành động để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại BSR; thường xuyên duy trì và bảo đảm NMLD Dung Quất vận hành an toàn, liên tục và ổn định ở công suất tối ưu. BSR cũng linh hoạt, tối ưu hóa trong việc điều chỉnh công suất nhà máy, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, BSR đã rà soát, phân tích, đánh giá để tiết giảm 23,3% (tương ứng khoảng 1.455 tỉ đồng) chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chấp thuận. Tính đến hết tháng 12-2020, ước chi phí phát sinh trong kỳ (không bao gồm chi phí dầu thô) đã thực hiện thấp hơn 19,1% (tương ứng giảm 1.831,31 tỉ đồng) so với kế hoạch đã được Petrovietnam chấp thuận và thấp hơn 4,6% (tương ứng giảm 376,41 tỉ đồng) so với kế hoạch sau khi tiết giảm. Đối với công tác BDTT lần 4, BSR đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thành công và ký kết hợp đồng với các nhà thầu đủ năng lực, giá cạnh tranh, thấp hơn 6 triệu USD so với tổng dự toán 7 gói thầu chính.

Ngoài nhóm giải pháp quản trị, BSR cũng thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp về tài chính, trong đó chú trọng tăng cường quản lý thu hồi công nợ, cơ cấu lại các khoản nợ; thường xuyên cập nhật kế hoạch dòng tiền để nhận diện tình hình và có các giải pháp phù hợp.

Về nhóm giải pháp đầu tư, BSR thường xuyên cập nhật, đánh giá, phân loại xác định nhóm các dự án ưu tiên, giãn dừng các dự án chưa thực sự quan trọng. BSR đã rà soát, xây dựng kế hoạch tiết giảm 47,5% (tương ứng 534,6 tỉ đồng); trong đó chi phí đầu tư xây dựng cơ bản giảm 49,8% (tương ứng 391,6 tỉ đồng), mua sắm tài sản cố định giảm 42,3% (tương ứng 143,0 tỉ đồng).

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm, BSR đã thực hiện nhiều giải pháp thị trường, trong đó, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, dự báo giá dầu mỏ, cung cầu thị trường trong nước để xây dựng các kịch bản và có các giải pháp ứng phó phù hợp nhằm giảm thiểu tổn thất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

BSR & 5 nhóm giải pháp vượt khó
Kiểm tra nhân sự trước khi tham gia BDTT

BSR đã phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến thị trường, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tổn thất và nắm bắt cơ hội để gia tăng lợi nhuận khi thị trường hồi phục. Cụ thể, BSR đã giãn giao hàng của tháng 4-2020 qua bán ở tháng 5-2020 với khối lượng khoảng 178 nghìn m3; giãn giao hàng của tháng 5-2020 qua bán ở tháng 6-2020 với khối lượng khoảng 94 nghìn m3 Mogas 92/95 và DO 0,05%S, giúp tăng doanh thu khoảng 228,2 tỉ đồng.

“Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử, nhưng dưới sự chỉ đạo, ủng hộ của Petrovietnam, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng như sự đồng tâm, đoàn kết, chung sức của tập thể người lao động, BSR đã từng bước ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, tiếp tục đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho đất nước”, ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc BSR, khẳng định.

Năm 2020, BSR vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, công suất trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất 5,93 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch. Công tác BDTT lần 4 đạt 4 chỉ tiêu KPI, 5 chỉ tiêu an toàn, tiết kiệm được hơn 10% tổng chi phí.

Thanh Hiếu