Cần đánh giá lại tiềm năng dầu khí Vùng trũng An Châu

14:25 | 04/04/2014

|
Chiều 3/4, tại Viện Dầu khí Việt Nam, Chi hội Dầu khí Thành phố Hà Nội thuộc Hội Dầu khí Việt Nam đã phối hợp với Ban Tìm kiếm Thăm dò Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí Sông Hồng (PVEP Sông Hồng) thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam tổ chức hội thảo: "Kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm năng dầu khí Vùng trũng An Châu giai đoạn I và phương hướng tiếp theo".

Chủ tịch Chi hội Dầu khí Thành phố Hà Nội Vũ Văn Kính phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo có lãnh đạo và chuyên gia của Chi hội Dầu khí Hà Nội, Ban Tìm kiếm Thăm dò PVN, PVEP, PVEP Sông Hồng, các nhà địa chất dầu khí Viện Dầu khí Việt Nam và một số chuyên gia khác.

Mở đầu hội thảo, ông Vũ Văn Kính, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Hà Nội đề nghị các chuyên gia trao đổi, thảo luận, đánh giá về triển vọng dầu khí Vùng trũng An Châu đưa ra kết luận cuối cùng về tiềm năng dầu khí của vùng.

Theo các kết quả khảo sát trước đó, Vùng trũng An Châu còn ít được nghiên cứu và vẫn còn các quan điểm khác nhau về tiềm năng dầu khí. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP Sông Hồng đã lập đề án điều tra khảo sát tài nguyên dầu khí khu vực Trũng An Châu và đã được PVN phê duyệt triển khai giai đoạn I từ tháng 2/2012.

Vùng trũng An Châu nằm trong vùng rừng núi Đông Bắc, thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, với diện tích 10.000 km2. Theo tài liệu Dầu khí, trước năm 1954, các nhà địa chất Pháp mới nghiên cứu rất sơ bộ, không đánh giá triển vọng dầu khí của khu vực. Giai đoạn 1954 - 1978, Tổng cục Địa chất và Tổng cục Dầu khí chủ yếu khảo sát địa chất trên mặt, khoan 2 giếng khoan cấu tạo sâu từ 650m đến 1.200m. Sau khi đất nước tiến hành đổi mới đến 2010, các kết quả nghiên cứu chủ yếu là tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đây. Gần đây đã tiến hành khảo sát lấy mẫu, nghiên cứu bổ sung về tầng sinh và tầng chứa trong Mesozoi.  

PVEP Sông Hồng đã tiến hành nghiên cứu giai đoạn I để thu thập và phân tích mẫu, nghiên cứu thạch học, môi trường trầm tích; khảo sát địa hóa khí bề mặt, khảo sát từ - trọng lực hàng không độ phân giải cao. Kết quả là chưa tìm thấy cấu tạo dầu khí triển vọng.

PVEP Sông Hồng đề xuất phương án tiếp tục tiến hành tìm kiếm giai đoạn II để làm rõ hệ thống dầu khí trũng An Châu. Khảo sát lấy mẫu, khoan 10 - 15 lỗ khoan nông sâu khoảng 100m, khảo sát địa chấn 2D, khoan thông số nghiên cứu, nghiên cứu tiềm năng sinh hệ tầng Mia Lé và Lạng Sơn; đồng thời nghiên cứu tiềm năng khí trong đá sét của các hệ tầng này.

Có thể thấy, tiềm năng khí đá phiến sét mới được nghiên cứu sơ bộ, khí trong cát kết chặt sít của trũng An Châu còn chưa được nghiên cứu.

Ông Nguyễn Hiệp, nguyên Phó tổng giám đốc PVN trao đổi với các nhà địa chất bên lề hội thảo

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Trọng Tín, nguyên Phó viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam đại diện Chi hội Dầu khí TP Hà Nội đọc nhận xét góp ý, ủng hộ phương án khoan 2 giếng khoan sâu từ 3.000  - 3.500m, tiến hành khảo sát địa chấn để xác định vị trí giếng khoan.

Ông Nguyễn Hiệp, nguyên Phó tổng giám đốc PVN cho rằng, phương pháp khoan nông cần tính toán chi phí bỏ ra và thông tin thu nhận được, nếu có kinh tế thì làm. Ông cũng kiến nghị một phương pháp, cần dùng phương pháp thăm dò trọng lực để cho ra một bức tranh chung về vùng trũng này, còn đi vào cụ thể cần có phương pháp hiện đại hơn.

Hội thảo cũng ghi nhận những ý kiến khác của các nhà địa chất và đánh giá cao PVEP Sông Hồng đã vượt khó khăn trong giai đoạn I thực hiện dự án theo nội dung Tập đoàn giao cho.

Ông Phan Tiến Viễn, Trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò PVN đánh giá PVEP Sông Hồng đã hoàn thành khối lượng công việc và hoan nghênh Chi hội Dầu khí Hà Nội đã tập hợp được đông đảo các chuyên gia kỹ thuật của Hội Dầu khí Việt Nam đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều cho Tập đoàn.

Hội thảo kết luận: PVEP Sông Hồng đã hoàn thành các hạng mục công trình của giai đoạn I, kết quả nghiên cứu đã làm rõ thêm đặc điểm môi trường, trầm tích, lần đầu tiên đã xây dựng được bản đồ khái quát về môi trường trầm tích các thành tạo Paleozoi và Mesozoi. Một số đứt gãy chính đã được khẳng định qua minh giải trọng lực -  từ hàng không độ phân giải cao, đã chính xác hóa và phân chia trũng An Châu thành các cấu tạo khác nhau.

Đã xác định được hệ thống dầu khí thành tạo Paleozoi và Mesozoi. Các nhà địa chất ủng hộ cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ mô hình cấu trúc các thành tạo Paleozoi và Mesozoi; và hệ thống dầu khí, phân vùng triển vọng trũng An Châu để tiếp tục phương án tìm kiếm một cách hợp lý.

Về phương hướng tiếp theo, nhất trí với đề xuất của PVEP Sông Hồng: cần bổ sung một số giếng khoan nông, tiến hành khảo sát địa chấn 2D trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp toàn bộ tài liệu đã có để thiết kế mạng lưới thu nổ và xác định khối lượng khảo sát cụ thể. Tiến hành khoan 1 giếng khoan thông số tìm kiếm nghiên cứu với chiều sâu khoảng 3.500m và một giếng phụ thuộc.

PVEP Sông Hồng cần hoàn thiện  nghiên cứu, tổng hợp tài liệu đã thu thập được và hoàn thiện báo cáo chính thức.

Đức Chính