CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII

07:59 | 02/11/2023

8,519 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 1/11 tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự hội nghị có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch CĐ DKVN; các Phó Chủ tịch CĐ DKVN: Nguyễn Mạnh Kha, Vũ Anh Tuấn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN; cùng các cán bộ Cơ quan CĐ DKVN.

CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phổ biến tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành về các nội dung triển khai trong kỳ họp lần thứ hai. Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến có giá trị thực tiễn đối với từng nội dung của hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Ban Thường vụ CĐ DKVN sẽ tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo văn kiện, tiến tới ban hành các quy chế, quy định, tạo điều kiện, cơ sở để Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo các dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII CĐ DKVN; Chương trình hoạt động toàn khóa; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa VII; Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Khóa VII; Chương trình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII
Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao đổi tại hội nghị

Đại hội Công đoàn DKVN lần thứ VII đã đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát là: “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động; tạo động lực để đội ngũ đoàn viên, người lao động dầu khí thi đua phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo, tiếp tục gìn giữ, tái tạo, bồi đắp phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia”.

Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng Đại hội VII, CĐ DKVN sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường tuyên truyền nhằm xây dựng khối đoàn kết mạnh mẽ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn thể đội ngũ đoàn viên, người lao động vượt qua mọi khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn DKVN lần thứ VII.

CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII
Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn trao đổi tại hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ các hình thức tổ chức phong trào thi đua "Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo”, "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động", "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"… nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2020-2025, Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ đoàn viên, người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tích cực chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập, môi trường và điều kiện làm việc của đoàn viên, người lao động dầu khí. CĐ DKVN sẽ quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời kỳ mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành CĐ DKVN sẽ thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, minh bạch, Ban Chấp hành CĐ DKVN đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung của hội nghị.

CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn ghi nhận, đánh giá cao việc Ban Chấp hành CĐ DKVN đã bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội VII. Trong thời gian tới, đồng chí Trần Quang Dũng mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức các phong trào thi đua lao động nhằm động viên, khơi dậy tinh thần trong tập thể cán bộ, người lao động ngành Dầu khí để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm 2023, tạo tiền đề cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2024.

Đồng chí Trần Quang Dũng bày tỏ tin tưởng tiếp nối thành công của Đại hội VII CĐ DKVN, với tinh thần trách nhiệm cùng khí thế mới, động lực mới, tập thể Ban Chấp hành CĐ DKVN sẽ tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân lao động trong ngành Dầu khí gặt hái những thành công mới ngay trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cảm ơn những ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu đối với những nội dung được báo cáo tại hội nghị. Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, triển khai các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023, xây dựng kế hoạch cho năm 2024, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội VII CĐ DKVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo CĐ DKVN yêu cầu công đoàn cơ sở tập trung tổ chức, phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí, kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn, chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị; triển khai các hoạt động trong Tháng hành động bình đẳng giới; tăng cường các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thi đua về đích sớm, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023...

Bên cạnh đó, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cũng lưu ý việc triển khai công tác chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổ chức chương trình Xuân Nghĩa tình Dầu khí với những mô hình mới, cách làm mới để chăm lo tốt nhất cho người lao động, đặc biệt là những lao động ở các đơn vị, dự án, công trình khó khăn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khíCông đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khí
Khai mạc Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028Khai mạc Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày hội trọng đại của người Dầu khíNgày hội trọng đại của người Dầu khí
Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹpĐại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình 11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình "1 triệu sáng kiến"
CĐ DKVN vận động toàn thể đoàn viên, NLĐ hưởng ứng Cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi”CĐ DKVN vận động toàn thể đoàn viên, NLĐ hưởng ứng Cuộc thi Ảnh “Petrovietnam trong tôi”
Gặp mặt, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028Gặp mặt, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Khánh An

DMCA.com Protection Status