[Chùm ảnh] Lễ ký kết Hiệp định Liên Chính phủ Việt - Nga

09:13 | 21/04/2016

|
Ngày 20-4-2016 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên lãnh thổ LB Nga trong khuôn khổ của Liên doanh Việt - Nga Rusvietpetro và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCN Việt Nam của Liên doanh Vietsovpetro ngày 27-12-2010.