CNG Việt Nam dự kiến phát hành gần 8,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong quý II/2023

11:54 | 10/06/2023

11,964 lượt xem
|
(PetroTimes) - Hội đồng Quản trị Công ty CP CNG Việt Nam (CNG Việt Nam, mã chứng khoán: CNG) vừa qua đã ra Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 8,1 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CNG. Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng trị giá phát hành gần 81 tỷ đồng.

Theo CNG Việt Nam, mục đích của việc phát hành này là nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của CNG Việt Nam sẽ tăng từ 270 tỷ đồng lên gần 351 tỷ đồng.

CNG Việt Nam triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
CNG Việt Nam triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 30 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện là từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong quý II/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

M.P

CNG Việt Nam khởi công xây dựng trạm cấp khí LNG đầu tiên tại KCN Thuận Đạo, Long AnCNG Việt Nam khởi công xây dựng trạm cấp khí LNG đầu tiên tại KCN Thuận Đạo, Long An
CNG Việt Nam đạt tăng trưởng kép về sản lượng và các chỉ tiêu tài chính trong năm 2022CNG Việt Nam đạt tăng trưởng kép về sản lượng và các chỉ tiêu tài chính trong năm 2022
CNG Việt Nam hợp tác cùng BASE triển khai chuyển đổi sốCNG Việt Nam hợp tác cùng BASE triển khai chuyển đổi số

DMCA.com Protection Status