Công đoàn Dầu khí báo cáo công tác tuyên giáo đầu năm 2015

19:17 | 30/05/2015

1,129 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 30/5, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDK Việt Nam) đã báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015.

Thay mặt lãnh đạo CĐDK Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Nguyễn Văn Tiến đã báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Ngay từ đầu năm 2015, Ban Tuyên giáo - Nữ công đã triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cấp công đoàn trong ngành tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và trong ngành Dầu khí như: Ngày thành lập Đảng; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 40 năm ngày thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là các sự kiện hoạt động trong tháng Công nhân: Tuyên dương Người lao động Dầu khí tiêu biểu; Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Nguyễn Văn Tiến

Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết BCH TƯ Đảng khóa X và Văn hóa Dầu khí trong toàn ngành. Tại buổi Sơ kết 4 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm dương đạo đức Hồ Chí Minh”, CĐDK Việt Nam đã khen thưởng 19 cá nhân và 5 đơn vị tiêu biểu xuất sắc.

Hàng năm, tháng Công nhân đã trở thành hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn trong ngành Dầu khí hướng về người lao động. Năm 2015, tại lễ Tuyên dương Người lao động Dầu khí tiêu biểu,  CĐDK Việt Nam đã vinh danh 56 người lao động đại diện cho hơn 60 ngàn CNVCLĐ toàn Ngành.

Với tinh thần tri ân tưởng niệm các quân nhân đã không tiếc xương máu bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng Tổ quốc, ngày 19/3/2015, CĐDK Việt Nam đã kêu gọi và phát động quyên góp ủng hộ xây dựng khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma tới các đơn vị trong toàn ngành. Qua đợt phát động, tổng kinh phí ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sỹ đảo Gạc Ma được trên 3,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng. Tạp chí và Website của Công đoàn Dầu khí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới chương trình và kịp thời tuyên truyền nội dung các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng, phản ánh kịp thời phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, chào mừng các ngày lễ của đất nước và của ngành tiến tới Đại hội Đảng toàn Tập đoàn, tuyên truyền “Tháng Công nhân”, phổ biến giáo dục pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt trong  trong Tập đoàn....

Phong trào VHVN, TDTT trong CNVCLĐ cũng được giữ vững và duy trì tốt;  lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị trong ngành đều quan tâm, ủng hộ đến trong phong trào này, xem đây là một trong những hoạt động không thể thiếu được trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động, là một trong những tiêu chí quan trong trong việc đánh giá công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Tại Hội nghị, CĐDK Việt Nam cũng đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 đối với công tác tuyên giáo. Các CĐ cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; đồng thời chỉ đạo các cấp trong hệ thống Công đoàn tiếp tục tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và phối hợp với chuyên môn, thăm hỏi gặp gỡ các gia đình có công với cách mạng, các trung tâm điều dưỡng thương binh.

Bên cạnh đó, các CĐCS cũng cần tổ chức và triển khai tốt Tuần lễ văn hóa Dầu khí lần thứ 8 nhân kỷ niệm Ngày thành lập ngành Dầu khí 3/9; xây dựng Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 2;

Không chỉ vậy, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 còn tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổng kết 5 năm phong trào Hai giỏi gắn hoạt động về nguồn và làm công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...

Khánh An (Năng lượng Mới)

DMCA.com Protection Status