Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

10:39 | 23/07/2022

6,678 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong 2 ngày (21-22/7/2022), Đảng ủy Tổng công ty khí Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW khóa XIII (gọi tắt là Nghị quyết Hội nghị TW5) bằng hình thức kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc.

Đảng bộ PV GAS tham dự Hội nghị với 11 điểm cầu tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước - nơi đặt trụ sở là việc, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội và gần 900 cán bộ, đảng viên các chi/đảng bộ trong toàn Tổng công ty.

ác điểm cầu tại PV GAS tham dự trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Các điểm cầu tại PV GAS tham dự trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

Trong gần 02 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW“Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

Nội dung các vấn đề được đề cập trong các nghị quyết nói trên có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan đến các lĩnh vực vừa cụ thể, vừa rất rộng lớn, cơ bản, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước, đến nền tảng của Đảng; và là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hết sức gay gắt ở nước ta, đòi hỏi phải nhanh chóng giải quyết để góp phần tạo tiền đề, nguồn lực vững chắc cho quá trình phát triển của đất nước cả trong hiện tại và tương lai, cả về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện thành công các nghị quyết nói trên sẽ góp phần to lớn giải quyết nhiều mối quan hệ cơ bản mà Đảng ta đã chỉ ra: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa phát triển kinh tế với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giữa ổn định và phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội,…

Hội nghị thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước nói chung, Tổng công ty nói riêng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng toàn Tổng công ty sẽ căn cứ vào nội dung nghị quyết và thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị, cụ thể hóa thành kế hoạch/chương trình hành động của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đoàn thể theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đảm bảo sát hợp, khả thi, khoa học; tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết trên các phương tiện truyền thông nội bộ và các nhiều hình thức tuyên truyền khác để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Các điểm cầu tại PV GAS tham dự trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII:

Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

P.V

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự PV GAS tổ chức thành công đại hội điểm - Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự PV GAS tổ chức thành công đại hội điểm - Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ XI: Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ XI: Kiểm điểm "Tự soi - Tự sửa"
Đảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạoĐảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

DMCA.com Protection Status