Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự PV GAS tổ chức thành công đại hội điểm - Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

06:54 | 07/07/2022

5,640 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), được sự chấp thuận của Đảng ủy Cơ quan điều hành, ngày 5/7/2022, tại PV GAS, Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm việc thực hiện chức trách chính trị của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS tham dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội còn vinh dự đón tiếp đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều hành; các đồng chí trưởng/phó các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại diện chi ủy của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan điều hành Tổng công ty.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ; Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.

Đại hội thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm
Đại hội thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm

Các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ (Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Tổ chức nhân sự) thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc theo quy định của từng tổ chức; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Cơ quan Điều hành, của Đảng bộ Tổng công ty và Tổng công ty...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của Đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đáng giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Tham mưu, giúp việc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại Tổng công ty là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính đặc thù và yêu cầu ngày càng cao, vì vậy, trong thời gian tới, chi bộ và chi ủy cần tiếp tục nhận thức rõ tính đặc thù của Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Ban Tổ chức nhân sự để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của chi ủy đối với chi bộ, của chi bộ đối với các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo. Mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ tham mưu, giúp việc, đặc biệt là bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy, thẳng thắn, trung thực, “thuộc bài, thạo việc”; có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, khách quan, hệ thống, sâu sát, tỉ mỉ; tránh tắc trách, qua loa đại khái khi xử lý công việc; chính xác, năng động, sáng tạo, nhạy bén, có khả năng bao quát, trù liệu được công việc cho thời gian tới; có khả năng phối hợp công tác với tổ chức, cá nhân liên quan; giữ kỷ luật phát ngôn, phong cách niềm nở, ân cần, khiêm tốn, hòa đồng. Chi bộ cần quan tâm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, làm tốt công tác tạo nguồn; phát huy tốt hơn vai trò của Tổ Công đoàn, Chi đoàn bộ phận với việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng nhằm tăng cường sức trẻ cho Đảng...

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 5 bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025; nhân sự cụ thể của chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 không thay đổi so với nhiệm kỳ trước; cụ thể, đồng chí Phạm Quang Hòa tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Sỹ Quyết Tâm giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của chi ủy, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

Các vị lãnh đạo và đảng viên chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội
Các vị lãnh đạo và đảng viên chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Kết thúc đại hội, đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều hành đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với sự tham gia của đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan điều hành nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và của Đảng ủy Cơ quan điều hành.

P.V

SWPOC tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025SWPOC tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội DKVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội DKVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022
Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
PTSC Thanh Hóa tổ chức Đại hội điểm cấp chi bộPTSC Thanh Hóa tổ chức Đại hội điểm cấp chi bộ
Đại hội Chi bộ PVEP 01&02 nhiệm kỳ 2022-2025: Đại hội của tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, uống nước nhớ nguồnĐại hội Chi bộ PVEP 01&02 nhiệm kỳ 2022-2025: Đại hội của tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, uống nước nhớ nguồn
Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Điều độ - Kỹ thuật sản xuất - An toànVietsovpetro tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Điều độ - Kỹ thuật sản xuất - An toàn

DMCA.com Protection Status