Đảng bộ PVFCCo: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 (khóa XI)

16:11 | 18/03/2014

608 lượt xem
|
(Petrotimes) - Ngày 18/3, tại TP HCM, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) cho các cán bộ, đảng viên của Tổng công ty.

Hội nghị đã được truyền trực tuyến đến các điểm cầu là nơi đặt trụ sở các đơn vị thành viên của PVFCCo.

Tham dự hội nghị có Giáo sư - Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh (BDI). Về phía lãnh đạo PVFCCo có đồng chí Lê Cự Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo Lê Cự Tân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo Lê Cự Tân khẳng định Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Những nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khoá XI là những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này của Đảng mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và về lâu dài.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, nên Đảng ủy PVFCCo đã có sự chuẩn bị để làm sao cho việc triển khai, quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng bộ thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm cho mỗi cán bộ đảng viên nắm vững các quan điểm, chủ trương và các giải pháp thực hiện đặc biệt những vấn đề gắn với thực tiễn về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, trọng tâm là ba đột phát chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng…

Do vậy, đề nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng công ty tập trung học tập, nghiên cứu và cần phải đưa nội dung nghị quyết vào trong suy nghĩ và hành động, trong từng lĩnh vực cũng như từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết TW8 của Đảng.

GSTS Lê Xuân Nghĩa trình bày các chuyên đề trọng tâm tại hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo viên - GS TS Lê Xuân Nghĩa phổ biến những nội dung cơ bản của chuyên đề “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”; “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng truởng và nhiệm vụ, giải pháp sắp tới”; và chuyên đề: “Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Hội nghị cũng nghe quán triệt các nội dung: Triển khai nội dung Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị (số 148-TB/TW ngày 28/11/2013); Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Các Kết luận liên quan đến công tác tái cấu trúc Tổng công ty PVFCCo.

Thế Vinh

DMCA.com Protection Status