Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

07:36 | 29/04/2023

10,746 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 28/4/2023, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 về sơ kết công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; lãnh đạo các ban: Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn, các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn kỳ họp lần thứ 12 sẽ tập trung xem xét, thảo luận về những giải pháp thúc đẩy thực hiện các chương trình/nghị quyết/kế hoạch đã đề ra trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như các mặt công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn cũng sẽ thực hiện việc rà soát quy hoạch cán bộ và xem xét việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe dự thảo các báo cáo gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) Quý I, trọng tâm công tác Quý II năm 2022; Báo cáo công tác lãnh đạo, kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2022; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình và báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đề án kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đề án kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đề án rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo tập đoàn nhiệm kỳ, giai đoạn: 2020/2021 - 2025/2026 và nhiệm kỳ, giai đoạn 2025/2026 – 2030/2031.

Xác định năm 2023 là năm thách thức, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy/Tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã nhận định thời cơ và thách thức, nhận diện và ban hành nhiều văn bản quan trọng, tập trung giao nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị thành viên, qua đó giúp cho các đơn vị xây dựng các kế hoạch SXKD, phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa so với năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng: Công tác giáo dục truyền thông, tái tạo văn hoá Petrovietnam được đẩy mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, thiết thực đã tạo hiệu ứng tích cực trong nội bộ Tập đoàn và tác động xã hội; Công tác cán bộ/Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, quy trình, phù hợp với tình hình đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, đảm bảo các chế độ, chính sách, quy định của Pháp luật hiện hành; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn được duy trì nề nếp, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra.

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập 4 ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn); đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, ổn định tổ chức và đi vào hoạt động theo mô hình mới theo quy định.

Đặc biệt, trong Quý I/2023, mặc dù nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực đến hoạt động SXKD của Tập đoàn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã chủ động bám sát diễn biến thị trường thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường, từ cầu suy giảm để duy trì ổn định hoạt động SXKD và đầu tư, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ cao, đồng thời trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại Hội nghị; cán bộ chủ chốt tiến hành bỏ phiếu rà soát, điều chỉnh quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhận định, các biến động bất lợi của kinh tế vĩ mô, thị trường; những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước trong quý I sẽ tác động và tạo áp lực lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong quý II và các quý còn lại; Cùng với các kịch bản về mục tiêu tăng trưởng của đất nước và nhận dạng các khó khăn trong thời gian tới, Petrovietnam tiếp tục tập trung các giải pháp để nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong những tháng tiếp theo.

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện kế hoạch đặt ra, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, quyết liệt chương trình công tác trong Quý II và những tháng còn lại của năm 2022. Trong đó, cần tập trung bám sát vào biến động của thị trường, kinh tế vĩ mô về chính sách tài khóa, tiền tệ làm cơ sở điều hành trong các lĩnh vực; cần kiên định bám theo mục tiêu, kế hoạch quản trị về tổ chức thực hiện đồng bộ phấn đầu đạt kết quả cao nhất về SXKD, tận dụng tối đa cơ hội để nâng cao công suất, hiệu suất, tối ưu vận hành của các nhà máy/công trình; triển khai các giải pháp để thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động đầu tư của Tập đoàn; triển khai tái cấu trúc song song với đề án trình Chính phủ phê duyệt cho Petrovietnam; cần triển khai, phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết trong toàn Tập đoàn để xây dựng mô hình hệ sinh thái Petrovietnam; tiếp tục quản trị tổng thể nguồn lực Tập đoàn về tài chính, quản trị rủi ro; tiếp tục triển khai đồng bộ đề án chuyển đổi số, dịch chuyển năng lượng kết hợp với các chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn của Tập đoàn… để đảm bảo tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực, trong hệ sinh thái Petrovietnam.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Đảng của Quý II và những tháng còn lại của năm 2023 sẽ tập trung quán triệt triển khai việc thực hiện xây dựng củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ. Trong đó, yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ cần tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí kiện toàn cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, các chức danh lãnh đạo quản lý của doanh nghiệp các cấp theo quy định; rà soát xây dựng hệ thống các quy chế; tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch; Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; tích cực chuẩn bị cho Hội nghị công tác cán bộ toàn Tập đoàn; Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương và cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; Chủ động chỉ đạo việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn đảng bộ…

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn kết luận những nội dung Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP quý II/2022 vẫn ở mức thấp vì nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên các vấn đề chính như: Kinh tế thế giới vẫn đang “giảm tốc”; trong nước, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp vẫn “đóng băng”, tín dụng tăng trưởng thấp... đồng chí Hoàng Quốc Vượng mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo đã đề ra.

Cũng trong ngày 28/4/2023, Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Kỳ họp chuyên đề) về việc bỏ phiếu rà soát, điều chỉnh quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn; Thông qua đề án kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Thường vụ Đảng uỷ bỏ phiếu rà soát, điều chỉnh quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamĐoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023 tại khu vực thành phố Hà NộiKhai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023 tại khu vực thành phố Hà Nội
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022
Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKhảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

N.H

DMCA.com Protection Status