Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

07:20 | 28/04/2023

5,703 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 27/4, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Liết - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) về việc “Khảo sát xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư (Quy định số 97-QĐ/TW) tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Trần Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Viết Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng các đồng chí thành viên của đoàn khảo sát.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; cùng đại diện Thường trực Đảng ủy, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College).

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...) tại Đảng bộ Tập đoàn, hiện nay, Đảng bộ Tập đoàn có 3 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ Quy định số 97-QĐ/TW năm 2004 của Ban Bí thư là PVU, VPI và PV College (các đảng bộ cơ sở viện, trường) với 16 chi bộ, 265 đảng viên. Đặc biệt, trong thời gian qua, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; các đảng bộ cơ sở viện, trường trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ của Tập đoàn, đơn vị.

Các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chủ trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, các nhà nghiên cứu khoa học có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tập đoàn giao. Bên cạnh đó, các đảng bộ đã quan tâm, chú trọng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên được chú trọng.

Các đảng bộ cơ sở viện, trường đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nội dung công tác liên quan đến lĩnh vực, quyền hạn được giao; phát huy tốt các mối quan hệ công tác giữa cấp trên, cấp dưới và cùng cấp trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Quy chế làm việc, phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác, theo dõi chi bộ, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy sắp xếp, kiện toàn hợp lý, theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, phân công cá nhân phụ trách, công tác xây dựng đảng ngày càng được chú trọng hơn; việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời; các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong viện, trường vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ Công đoàn, Đoàn Thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Tập đoàn.

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Viện luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực cụ thể hóa trong thực thi nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác.

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ làm rõ một số vấn đề trong công tác xây dựng đảng, từ đó có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác đảng tại Tập đoàn cũng như các đơn vị trường học, viện nghiên cứu trực thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo phục vụ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; tham gia phục vụ phát triển doanh nghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, thực hiện các dịch vụ khoa học, dịch vụ đặc thù kỹ thuật của ngành... bổ sung và cụ thể các nhiệm vụ như lãnh đạo công tác chuyển đổi số trong phát triển đơn vị, trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, cần thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành về thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ và có hướng dẫn cụ thể trong Đảng; về mối quan hệ giữa Đảng và lãnh đạo đơn vị; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong môi trường giáo dục, đào tạo...

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Xuân Liết - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Liết - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận những nội dung báo cáo về quá trình triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW tại Đảng bộ Tập đoàn với nhiều ưu điểm, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo với đặc thù của tổ chức đối với các chi bộ có đảng viên ở trên giàn và trên bờ, ở các địa phương khác nhau, trên các công trình biển, trên các tàu vận tải biển quốc tế, làm việc theo chế độ ca/kíp... Đồng chí Nguyễn Xuân Liết đánh giá cao cách thức thảo luận, tham gia trao đổi, đóng góp nhiều thông tin, ý kiến đề xuất và kiến nghị có tính lý luận chặt chẽ, khoa học, khách quan, có thực tiễn, sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp, tiếp thu đầy đủ nhất vào xây dựng dự thảo quy định và kiến nghị với Trung ương xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn bày tỏ sự cảm ơn tới Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã tới thăm và làm việc với Đảng ủy Tập đoàn. Đây chính là cơ hội để Petrovietnam được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đề xuất các kiến nghị với Trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện. Những ý kiến phát biểu của đoàn khảo sát là những gợi mở quan trọng để Đảng ủy Tập đoàn tiếp thu, làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại Tập đoàn, các viện, trường học trong thời gian tới.

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đoàn công tác chụp ảnh tại buổi làm việc
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIIIĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII
Petrovietnam có đóng góp quan trọng vào ổn định nền kinh tế đất nướcPetrovietnam có đóng góp quan trọng vào ổn định nền kinh tế đất nước
Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệpNgười đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong DNNNĐảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong DNNN
Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023 khu vực TP Vũng TàuĐảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023 khu vực TP Vũng Tàu
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022

N.H

DMCA.com Protection Status