Đảng ủy BSR học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

07:09 | 13/01/2019

450 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 10/1/2019, Đảng ủy Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và nhiệm vụ trọng tâm 2019.

Tham dự và truyền đạt nội dung tại hội nghị, có GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hơn 680 cán bộ, đảng viên BSR.

dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8
GS.TS Phùng Hữu Phú truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 8

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên BSR nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung, những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ để tạo sự thống nhất giữa ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa XII đi vào cuộc sống.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa XII có 03 Nghị quyết, Quy định, Kết luận: “Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; “Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Hội nghị được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết và Quy định. Về Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, GS.TS Phùng Hữu Phú nêu tầm quan trọng và sự cần thiết ban hành Nghị quyết về biển. Đặc biệt, GS.TS cũng nêu những điểm nổi bật, tinh túy nhất về Nghị quyết này.

Về phát triển kinh tế biển và ven biển, Đảng ta chủ trương: Đến năm 2030, phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, hiện nay 28 tỉnh, thành phố ven biển của nước ta đang đóng góp 60% GDP cả nước. Tầm quan trọng của biển và kinh tế biển là rất lớn.

dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8
Phó Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Văn Hội báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy BSR năm 2019

Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương” và Chuyên đề năm 2019 về học tập Bác “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được GS.TS Phùng Hữu Phú truyền đạt với nhiều nội dung phong phú đi kèm nhiều dẫn chứng thực tế sinh động, sâu sắc.

Kết luận phần truyền đạt các nội dung tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: “Các đồng chí phải nuôi dưỡng khát vọng để phấn đấu xây dựng Công ty mình, Nhà máy mình phát triển mạnh lên; cộng lại với quốc gia dân tộc sẽ mạnh thêm”.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Văn Hội cảm ơn GS.TS Phùng Hữu Phú đã truyền đạt nhiều nội dung quan trọng của Đảng nhằm giúp Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên BSR nhận thức mới về các vấn đề mà Đảng đã vạch ra và để từ đó tiếp tục tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng ủy BSR cũng đã yêu cầu các chi ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Sắp tới, Đảng ủy BSR sẽ thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát các chi/đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quy định trên.

dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8
Cán bộ, đảng viên BSR học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định

Tại Hội nghị, Đ/c Phó Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Văn Hội cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy BSR nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng, đó là: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định; Khai thác hiệu quả cảng xuất sản phẩm và phao SPM. Tăng cường an ninh, an toàn trên biển. Vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển và tăng cường an sinh xã hội cho vùng biển gần Công ty.

Phó Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Văn Hội đã quán triệt, triển khai, phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy BSR và tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Tập đoàn, cán bộ, đảng viên Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8Kỷ niệm 21 năm Lễ động thổ xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 - Dung Quất
dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8Kỷ niệm 8 năm khánh thành NMLD Dung Quất
dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8Thế hệ trẻ là tương lai của BSR
dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8NMLD Dung Quất nhập chuyến dầu thô thứ 800
dang uy bsr hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 8Mở rộng vị thế của Lọc hóa dầu Dung Quất

Đức Chính

DMCA.com Protection Status