Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019

10:39 | 27/10/2019

2,359 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong hai ngày 25 – 26/10 tại Thái Nguyên, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức “Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019 và quán triệt kế hoạch đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025” và tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng.    
dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại hội nghị; đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các cấp thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí làm công tác Đảng thuộc Đảng bộ Ban Quản lý nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II.

dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019
Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Đây là hội nghị được Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức nhằm mục đích giúp cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua tập huấn để nâng cao năng lực, nghiệp vụ thực hiện công tác cấp ủy, công tác kiểm tra cho cán bộ tham mưu công tác đảng; làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chức tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019
PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Giang đã trình bày chuyên đề: "Tập huấn cấp ủy" giới thiệu các vấn đề về nghiệp vụ công tác Đảng và đảng viên về một số vấn đề tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ; về công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở…Các học viên đã sôi nổi trao đổi với giảng viên với nhiều nội dung nhằm giải đáp những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, về công tác xây dựng Đảng bộ trong doanh nghiệp.

dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019
Đồng chí Đặng Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày kế hoạch đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Huệ đã trình bày quán triệt những nội dung cơ bản về dự thảo kế hoạch đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ mới phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Thông qua đại hội chi/đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và công tác tư tưởng trong chi/đảng bộ. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đảm bảo yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW; đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị trong cơ quan Tập đoàn.

dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, quán triệt tại Hội nghị Tập huấn, đồng chí Đinh Văn Sơn đánh giá cao và cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Giang đã bám sát tình hình thực tế về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, có sự chuẩn bị bài giảng, tài liệu công phu, tâm huyết, gắn sát với thực tiễn và sẽ giải đáp các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ công tác Đảng tại đơn vị.

Đồng chí Đinh Văn Sơn đề nghị các đồng chí học viên tham gia tập huấn tích cực, chủ động, tập trung nghiên cứu kỹ bộ tài liệu theo quy định, hướng dẫn của Đảng, để tham mưu cho cấp ủy triển khai nghiệp vụ công tác Đảng tại đơn vị mình bài bản, đúng quy chuẩn về nội dung, trình tự và tiến độ. Trên cơ sở các nội dung tập huấn, cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn sẽ triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống văn bản công tác Đảng theo đúng quy định. Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo các cán bộ khác trong cấp ủy trực thuộc để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phải xác định việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong quý IV năm 2019 và nửa đầu năm 2020.

Trước đó, ngày 25/10, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng “Về nguồn với Bác Hồ” tại khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hoá (Thái Nguyên) và ATK Tân Trào (Tuyên Quang).

Nguyễn Hoan

dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng tại Thái Nguyên, Tuyên Quang
dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019

Sinh hoạt chuyên đề "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh"
dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn ký kết thỏa thuận phối hợp với Đảng ủy Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2
dang uy co quan tap doan to chuc hoi nghi boi duong nghiep vu cap uy nam 2019

Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

DMCA.com Protection Status