Đảng ủy PV GAS triển khai thực hiện phương châm hành động: Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"

12:23 | 24/08/2021

13,277 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt chuyên đề hành động, phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức, đơn vị và quy định phòng chống dịch Covid-19.

Nằm trong kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021) và Chương trình triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đang trở thành phương châm hành động nhất quán trong toàn Tập đoàn; là nội dung quan trọng trong thực hiện tái tạo văn hoá Petrovietnam nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong toàn Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Đảng bộ PV GAS luôn nêu cao Văn hóa Doanh nghiệp, thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng
Đảng bộ PV GAS luôn nêu cao Văn hóa doanh nghiệp, thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng

Đối với PV GAS, Đảng ủy Tổng công ty cũng xác định, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” là một nội dung quan trọng thực hiện Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam, gắn với việc triển khai thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp PV GAS” với những giá trị cốt lõi “Hợp tác - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - An toàn - Đổi mới”. Đợt sinh hoạt chuyên đề sâu rộng trong toàn Đảng bộ sẽ góp phần xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị Văn hóa doanh nghiệp PV GAS thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức đảng, hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với doanh nghiệp.

Cán bộ, đảng viên và NLĐ PV GAS đoàn kết, đồng  lòng thực hiện nhiều Chương trình hỗ trợ Phòng chống dịch Covid - 19
Cán bộ, đảng viên và NLĐ PV GAS đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phòng chống dịch Covid - 19

Với ý nghĩa đó, Đảng ủy PV GAS yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Tổng công ty nghiên cứu, quán triệt nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty về triển khai thực hiện nội dung phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức, đơn vị và quy định phòng chống dịch Covid-19; Hướng dẫn để 100% chi bộ, chi đoàn, chi hội trong đơn vị thực hiện sinh hoạt trực tuyến chuyên đề. Trong đó, các đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt trực tuyến chuyên đề. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) vận dụng để tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội phù hợp. Việc triển khai thực hiện sẽ được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao, để thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tích cực khơi dậy và vun đắp truyền thống tự hào của “Những người đi tìm lửa”, qua đó xây dựng và phát triển văn hóa mang bản sắc Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Giữ nhịp động sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm điều kiện an toàn bảo vệ sức khỏe NLĐ và cộng đồng
PV GAS giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh

Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam là phương hướng hành động quan trọng, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cao như một nhiệm vụ hàng đầu cần hoàn thiện và triển khai trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, là động lực để xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Cùng với Petrovietnam, Tổng công ty Khí Việt Nam cũng như các đơn vị của Tập đoàn đều chú trọng củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đồng lòng siết chặt đội ngũ, đảm bảo tinh thần người lao động Dầu khí, đặc biệt là trong giai đoạn đầy khó khăn thử thách hiện nay, dưới những tác động vô cùng lớn từ đại dịch Covid-19. Đảng bộ PV GAS quyết tâm cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ đã đề ra, phát triển PV GAS thành doanh nghiệp khí vững mạnh, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí; giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam và tham gia tích cực vào thị trường quốc tế.

M.P

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Tuổi trẻ Dầu khí giữa lúc đại dịch Covid -19 bùng phátNhiều hoạt động ý nghĩa của Tuổi trẻ Dầu khí giữa lúc đại dịch Covid -19 bùng phát
Luôn chủ động triển khai thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam trong mọi biến độngLuôn chủ động triển khai thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam trong mọi biến động
Hành động vì một Petrovietnam “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”Hành động vì một Petrovietnam “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

DMCA.com Protection Status