Động lực cho sự phát triển của một thương hiệu mạnh

08:25 | 12/09/2022

5,082 lượt xem
|
(PetroTimes) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp đã được Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) triển khai, thực hiện với quyết tâm cao.

Ban Chỉ đạo triển khai Đề án tái tạo Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam tại PTSC do Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban, Tổng Giám đốc là Phó Trưởng ban thường trực, cùng sự tham gia chỉ đạo của các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và các Trưởng Ban chuyên môn, do đó, việc triển khai Đề án đang được cả hệ thống chính trị PTSC thực hiện một cách quyết liệt, sâu sát và hiệu quả.

Kết quả trong công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Hiện nay, PTSC đang triển khai tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động, tối đa hóa giá trị chuỗi dịch vụ của PTSC nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn và phát huy Văn hóa Petrovietnam, Văn hóa PTSC. Bên cạnh việc đổi mới sáng tạo, chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong xu hướng chuyển dịch năng lượng để phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới với trọng tâm là lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi; PTSC cũng tiếp tục nâng cấp môi trường làm việc chuyên nghiệp, đúng người đúng việc, đảm bảo thu nhập xứng đáng cho người lao động (NLĐ).

Động lực cho sự phát triển của một thương hiệu mạnh
Hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân tại PTSC M&C.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 của Tập đoàn về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam, Tổng công ty PTSC đã đưa nội dung thực hiện VHDN vào thỏa ước lao động tập thể, các quy định của đơn vị, có sự cam kết song phương giữa người sử dụng lao động và người lao động về thực hiện VHDN.

Song song đó, Tổng công ty đã tổng hợp, rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định trong xử lý, giải quyết công việc thành bộ quy chế quản trị làm căn cứ xây dựng văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả. Nổi bật là việc sửa đổi ban hành Điều lệ Tổng công ty; sửa đổi ban hành Quy chế quản trị nội bộ; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT/Ban Kiểm soát; ban hành Quy chế quản lý cán bộ; quy chế Kiểm toán nội bộ…

Hội thảo chuyên đề “Tuổi trẻ với Quy tắc văn hóa PTSC - Định vị bản thân, hợp tác thành công” trực tuyến qua MS Teams
Hội thảo chuyên đề “Tuổi trẻ với Quy tắc văn hóa PTSC - Định vị bản thân, hợp tác thành công” trực tuyến qua MS Teams

Đặc biệt trong năm 2021 PTSC đã ban hành Quy tắc văn hóa PTSC thay thế cho bộ Quy tắc văn hóa cũ từ năm 2011, được phổ biến thường xuyên thông qua các cuộc thi tìm hiểu văn hóa PTSC, các cuộc họp sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ, Chi đoàn, các buổi học chuyên đề cho các nhân viên mới… để đảm bảo 100% CBNV PTSC hiểu và áp dụng Văn hóa PTSC vào đời sống công việc, sinh hoạt thường ngày. Đây là hệ thống những quy tắc chung về chuẩn mực văn hóa, cách ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đồng nghiệp cũng như cán bộ nhân viên PTSC với đối tác, khách hàng, được xây dựng và hình thành trên cơ sở những nét văn hóa riêng biệt của PTSC. Hệ thống các giá trị văn hóa này là tài sản văn hóa, tinh thần; là sự kế thừa bản sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của ngành Dầu khí, của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung và của PTSC nói riêng kể từ khi bắt đầu hình thành, phát triển đến nay.

Cũng trong năm 2021, PTSC đã hoàn thành việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới và đưa vào áp dụng trong toàn Tổng công ty. Việc này giúp PTSC tạo nên một diện mạo mới hiện đại và thống nhất dựa trên những giá trị truyền thống của lịch sử hơn 45 năm hình thành và phát triển. Tuy nhiên căn cứ Hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn, PTSC cũng đang tiến hành nghiên cứu chỉnh sửa Hệ thống nhận diện của mình sao cho phù hợp với hướng dẫn mới nhất (tháng 8/2022) của Tập đoàn về logo thương hiệu nhánh.

Động lực cho sự phát triển của một thương hiệu mạnh
Tuổi trẻ PTSC hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

PTSC cũng thường xuyên lựa chọn, tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo cho toàn thể CBCNV theo mô hình phát triển năng lực: năng lực chuyên môn, năng lực văn hóa, năng lực lãnh đạo, các kỹ năng bổ trợ (như chương trình 07 thói quen hiệu quả, văn hóa đáng tin…) phù hợp với yêu cầu của đơn vị và phù hợp với từng cá nhân, từng vị trí công việc. Xây dựng văn hóa học tập, hướng đến một tổ chức học tập bằng cách thúc đẩy tinh thần tự học, tự đào tạo, tăng cường đào tạo nội bộ trong CBCNV.

Động lực cho sự phát triển của một thương hiệu mạnh
Hội thao PTSC lần thứ 13 năm 2022

Ngoài ra, Tổng công ty với sự hỗ trợ, tham mưu từ các tổ chức đoàn thể, đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm gắn kết, chia sẻ giữa CBCNV thông qua các dịp teambuiding, ngày hội gia đình, chương trình đối thoại, tọa đàm giữa lãnh đạo và CBCNV; các cuộc thi, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ… Quan tâm đến từng CBNV và người thân trong các trường hợp cưới hỏi, ma chay, ốm đau, khi gia đình CBNV có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ; tổ chức các hoạt động ngoại khóa mang tính giáo dục cao dành cho con em CBNV, khen thưởng con em CBNV có thành tích xuất sắc trong học tập…

Kết quả triển khai phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Thực hiện Công văn 4371/DKVN-TT&VHDN của Tổng giám đốc Tập đoàn về thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đảng ủy Tổng công ty PTSC đã nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Qua đó, 100% Chi bộ, Chi đoàn, Chi hội trong toàn Tổng công ty đã tổ chức thực hiện chuyên đề, tuyên truyền vận động đến từng Đảng viên và quần chúng.

Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Phương châm hành động được triển khai sâu rộng không chỉ ở Cấp ủy, cấp Tổng công ty mà còn được đưa xuống tận từng tổ, nhóm, phân xưởng… góp phần xây dựng văn hóa quản lý điều hành công việc trong các cấp lãnh đạo, lan tỏa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động, từ đó tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống, đồng thời gây dựng niềm tin, sự tự hào và gắn bó lâu dài với đơn vị.

Sau khi tổ chức sinh hoạt, các Chi bộ đã áp dụng thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên theo phương châm hành động; đồng thời, đã đưa phương châm hành động vào tiêu chí đánh giá để bình xét thi đua - khen thưởng cho từng cá nhân, người lao động ở các cấp; giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, Đảng viên, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hoạt động đoàn thể hướng tới chuyên nghiệp thiết thực, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Tổng công ty.

Kết quả trong công tác truyền thông và quan hệ công chúng

Xác định công tác truyền thông gắn với văn hóa doanh nghiệp và con người là yếu tố quan trọng để lan tỏa và thấm sâu văn hóa PTSC đến toàn đội ngũ, Tổng công ty đã thông qua các công cụ truyền thông, tăng cường tuyên truyền trực quan về những quy định, các giá trị văn hóa của đơn vị đến CBCNV biết và hiểu để nâng cao nhận thức, ý thức trong việc thực hiện các giá trị chung.

Động lực cho sự phát triển của một thương hiệu mạnh
PTSC được vinh danh tại “Lễ Tổng kết và trao chứng nhận Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2022”.

Với các kênh thông tin chính gồm website, bản tin nội bộ, brochure và phim giới thiệu, dưới sự quản lý trực tiếp từ các thành viên của Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ, chuyên viên chuyên trách các Ban chức năng, PTSC đã và đang cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết đến các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác cũng như NLĐ. Nội dung của Kênh thông tin liên tục được cập nhật và đồng bộ với các chủ trương, hành động được triển khai từ Tập đoàn. Ngoài ra, PTSC cũng có thêm các Bản tin chuyên ngành được triển khai hàng tuần theo kênh email điện tử nội bộ như: Bản tin thị trường, Bản tin pháp luật... để cung cấp thông tin kịp thời tới cán bộ nhân viên (CBNV) các cấp.

Bên cạnh truyền thông nội bộ, thương hiệu PTSC cũng đang được duy trì quảng bá, truyền thông rộng rãi trên các báo đài, phương tiện truyền thông công chúng. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên khai thác tính năng của mạng xã hội, các công cụ truyền thông, thiết bị kỹ thuật số để nắm bắt thông tin, tạo sự đồng thuận trong nội bộ Tổng công ty nói riêng và quảng bá các giá trị truyền thống, nhân văn, cũng như những thành tựu, dấu ấn của PTSC đến cộng đồng.

PTSC tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022
PTSC được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để kịp thời ứng phó và vượt qua những thách thức, đòi hỏi công tác lãnh đạo nhiệm vụ truyền thông và văn hoá doanh nghiệp phải tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Với các quan điểm nhất quán, đồng lòng, tập thể Ban lãnh đạo và CBNV-NLĐ PTSC xác định sẽ tiếp tục gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh với công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển con người; kiên trì triển khai đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, củng cố nền tảng văn hóa của người dầu khí, từ đó phát triển thành văn hóa PTSC giàu bản sắc riêng, thấm sâu nơi mỗi người lao động; trở thành động lực cho sự phát triển của một thương hiệu PTSC vững mạnh và giàu bản sắc./.

PTSC sẽ được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam 2022PTSC sẽ được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam 2022
PTSC Phú Mỹ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội, cấp phát thuốc cho người dânPTSC Phú Mỹ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội, cấp phát thuốc cho người dân
Khai mạc Hội thao PTSC lần thứ 13 năm 2022Khai mạc Hội thao PTSC lần thứ 13 năm 2022
PTSC tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu lần thứ VIII, năm học 2021-2022PTSC tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu lần thứ VIII, năm học 2021-2022
PTSC tiếp tục khẳng định mục tiêu tham gia phát triển các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơiPTSC tiếp tục khẳng định mục tiêu tham gia phát triển các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi
Sôi nổi Hội thao Cơ quan Tổng công ty PTSC năm 2022Sôi nổi Hội thao Cơ quan Tổng công ty PTSC năm 2022
PTSC đạt danh hiệu Top 10 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam 2022PTSC đạt danh hiệu Top 10 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam 2022

T.L

DMCA.com Protection Status