Đẩy mạnh phong trào thi đua về đích Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

20:38 | 07/08/2021

6,743 lượt xem
|
(PetroTimes) - Nhằm phát huy tinh thần hăng say lao động của đội ngũ cán bộ, CN-LĐ trong giai đoạn về đích, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2022 trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư với quy mô công suất 1.200 MW (gồm hai tổ máy), có điện năng sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh/năm. Từ năm 2018, Dự án gặp một số vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Hiện nay, các vướng mắc chính đã cơ bản được giải quyết, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành các Nghị quyết để hoàn thành Dự án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và đã thành lập Ban điều hành để triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, tiến độ tổng thể dự án đạt 86,8%, phần còn lại chủ yếu bao gồm công tác hoàn thiện, hệ thống vận chuyển than, kho than, đường ống thải xỉ, bãi thải xỉ, các gói thầu phục vụ chạy thử, quan trắc môi trường trực tuyến.

Đẩy mạnh phong trào thi đua về đích Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Dự án NMNĐ Thái Bình 2

Nhằm phát huy tinh thần hăng say lao động của đội ngũ cán bộ, CN-LĐ trong giai đoạn về đích, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2022 trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Đợt thi đua về đích sẽ tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ CNLĐ các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí, đang tham gia xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phong trào thi đua liên kết giai đoạn 2021-2022, được triển khai theo các phương hướng lao động hiệu quả: Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả; An toàn – Nhân ái – Trách nhiệm vì Petrovietnam phát triển bền vững; Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và Vinh quang thuộc về những người đúng hẹn.

Với mục tiêu phấn đấu đưa Dự án hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn sản xuất, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã phát động thi đua về đích theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ Tháng 7 – 12/2021, thực hiện các mốc theo tiến độ Đốt dầu lần đầu tổ máy số 1 (30/11/2021).

Giai đoạn 2: Từ Tháng 01 – 7/2022, thực hiện Hòa lưới điện tổ máy 1 & đốt dầu lần đầu tổ máy 2 (30/3/2022); Đốt than lần đầu tổ máy 1 (16/6/2022); Hòa lưới điện tổ máy số 2 (17/7/2022).

Giai đoạn 3: Từ Tháng 7 – 12/2022, thực hiện Đốt than lần đầu tổ máy số 2 (16/9/2022); Phát điện thương mại tổ máy số 1 (30/11/2022); Phát điện thương mại tổ máy số 2 (31/12/2022).

Để thực hiện đúng tiến độ theo các giai đoạn, toàn thể người lao động Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty LILAMA và một số đơn vị liên quan khác đã ký cam kết, giao ước thi đua với các nội dung.

Cụ thể, thi đua trong lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, thực hành tiết kiệm và không lãng phí. Thực hiện tối ưu nội dung phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Mỗi người lao động trên công trường ra sức thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tuân thủ các quy định và quản lý chất lượng công trình.

Các Nhà thầu phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho toàn thể CBCNV-LĐ tham gia Dự án.

Tận dụng khai thác các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm phát huy nội lực và hoàn thành các nhiệm vụ được giao cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc, xây dựng các điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết, giai đoạn về đích theo đúng tiến độ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp với Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, các Nhà thầu chính để chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thi đua trên công trường theo hướng phù hợp, thiết thực, hiệu qua. Đảm bảo cơ sở vật chất, công tác hậu cần, động viên khuyến khích CBNV-LĐ của các đơn vị tích cực tham gia, định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả triển khai phong trào thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2.

Việc tổ chức phong trào thi đua phải gắn liền với kết quả thực hiện gói thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua. Tiến hành bình xét, khen thưởng đảm bảo, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quá trình thi đua phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo ra khí thế mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy người lao động hăng say lao động và công tác với mục tiêu năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn cho người lao động, an toàn máy móc thiết bị, phương tiện sản xuất trên công trường.

Tiến hành sơ kết theo các giai đoạn, tổng kết đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng thành quả lao động trên công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cho các tập thể và cá nhân đã tham gia tích cực phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ, đưa nhà máy vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả.

Lê Tiến Sơn

Toàn tâm toàn ý, trên dưới đồng lòng, quyết tâm đưa Dự án Thái Bình 2 về đíchToàn tâm toàn ý, trên dưới đồng lòng, quyết tâm đưa Dự án Thái Bình 2 về đích
Phải đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động năm 2022Phải đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động năm 2022
Xử lý các vướng mắc để sớm đưa dự án nhiệt điện Thái Bình 2 vào khai thác, sử dụngXử lý các vướng mắc để sớm đưa dự án nhiệt điện Thái Bình 2 vào khai thác, sử dụng
NMNĐ Thái Bình 2 “chạy đua với thời gian”NMNĐ Thái Bình 2 “chạy đua với thời gian”
Giải pháp cấp bách gỡ vướng cho dự án Nhiệt điện Thái Bình 2Giải pháp cấp bách gỡ vướng cho dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

DMCA.com Protection Status