Đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ cho 07 công trình/cụm công trình Dầu khí

14:23 | 18/12/2020

|
Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và tôn vinh tác giả/tập thể tác giả các công trình khoa học và công nghệ tại các đơn vị, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với Hội Dầu khí Việt Nam đã khảo sát, đánh giá và lựa chọn được 07 công trình/cụm công trình để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ là những giải thưởng cao quý, danh giá nhất của Nhà nước tặng cho tác giả/tập thể tác giả các công trình khoa học công nghệ, kỹ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân. Giải thưởng được tổ chức 05 năm/lần. Theo kế hoạch, kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 08/2021.

dau-khi-nganh-kinh-te-mui-nhon-1
Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và tôn vinh tác giả/tập thể tác giả các công trình khoa học và công nghệ tại các đơn vị, từ năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Hội Dầu khí Việt Nam đã khảo sát đánh giá 19 đơn vị trong toàn Tập đoàn, hướng dẫn đôn đốc hoàn thiện hồ sơ và đã sơ bộ chọn được 07 công trình/cụm công trình từ 05 đơn vị để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6.

Danh sách 07 công trình/cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gồm:

1. Cụm công trình nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ lân cận (phần ngoài khơi). Đại diện tác giả: TS.Nguyễn Quỳnh Lâm.

2. Cụm công trình hệ thống trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và bộ qui trình minh giải tài liệu địa vật lý Loginter 2.0. Đại diện tác giả: KS.Nguyễn Xuân Quang.

4646-14
Toàn cảnh NMLD Dung Quất.

3. Các giải pháp khoa học công nghệ tối ưu hóa vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của BSR. Đại diện tác giả: KS.Nguyễn Văn Hội.

4. Dự án: “Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoán cải giàn khoan dầu khí di dộng phục vụ phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng. Đại diện tác giả: KS.Phan Tử Giang.

dau-khi-nganh-kinh-te-co-ham-luong-khoa-hoc-cong-nghe-cao
Thi công chế tạo giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

5. Cụm công trình KHCN nghiên cứu phát triển và hoàn thiện công nghệ thiết kế, thi công, lắp đặt ngoài khơi giàn công nghệ trung tâm và các công trình dầu khí siêu trường, siêu trọng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đại diện tác giả: Ths.Bùi Hoàng Điệp.

Đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ cho 07 công trình/cụm công trình Dầu khí
Cụm giàn PQP-HT1 thuộc dự án Biển Đông 01

6. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp, thềm lục địa Việt Nam. Đại diện tác giả: TS.Ngô Hữu Hải.

7. Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ tối ưu để gia tăng hệ số thu hồi dầu đối với mỏ dầu nặng của PVEP. Đại diện tác giả: TS.Vũ Việt Hưng.

14 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam lần 214 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam lần 2
Giải pháp nâng cao vị thế KHCN thông qua việc đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tếGiải pháp nâng cao vị thế KHCN thông qua việc đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế
Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2018: Hai công trình của BSR đạt giải BaGiải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2018: Hai công trình của BSR đạt giải Ba
PVN tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách mạng công nghiệp 4.0PVN tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách mạng công nghiệp 4.0

PV