DMC 2014: Tăng tốc để "về đích sớm"

15:40 | 28/04/2014

|
Sáng 28/4, Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Dự đại hội có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); ông Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc PVN;  ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT DMC; ông Tôn Anh Thi, Tổng giám đốc DMC; Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc DMC và các cổ đông.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc DMC Tôn Anh Thi cho biết: Doanh thu năm 2013 DMC đạt 3.643 tỉ đồng đạt 113,9% KH, lợi nhuận trước thuế đạt 211,1 tỉ đồng, đạt 106% KH. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật đã đóng góp lớn nhất với doanh thu đạt 1.750 tỉ đồng. Đây là lĩnh vực được DMC tập trung các nguồn nhân lực và hỗ trợ tối đa để đẩy mạnh phát triển toàn diện các hoạt động cung cấp dịch vụ khoan; dịch vụ hỗ trợ khai thác; dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường. Nổi bật nhất phải kể đến là dịch vụ dung dịch khoan. DMC tiếp tục giữ vững 100% thị phần dịch vụ cung cấp dung dịch khoan tại thị trường Việt Nam, với hoạt động hiệu quả của 2 Công ty: MI-VN, và DMC-WS.

Chủ tịch đoàn điều hành đại hội

Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, DMC đã xác định hoạt động kinh doanh phải đối mặt với nhiều khó khăn, dưới nhiều áp lực như cắt giảm chi phí, hạ giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và mục tiêu lợi nhuận. Do đó, trong năm DMC đã bám sát mục tiêu này và thực hiện thành công cung cấp hóa chất cho hầu hết các hoạt động của ngành Dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu, sản xuất điện, đạm và một số các khách hàng ngoài ngành. Ngoài việc đã duy trì kinh doanh ổn định mặt hàng PP của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, DMC đã bắt đầu triển khai sản phẩm kinh doanh mới lưu huỳnh, với tổng khối lượng tiêu thụ 40.000 tấn.

Trong phần báo cáo của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Khánh nhận định: DMC đã bổ sung và hoàn thiện nhiều quy chế, quy định phù hợp theo quy định của pháp luật, của Tập đoàn, đồng thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hoạt động, từ đó vừa chuẩn hóa công tác quản lý theo hướng hiện đại, vừa tạo động lực thúc đẩy người lao động cống hiến. Thực hiện tổ chức, tuyển dụng phù hợp với điều kiện SXKD và quy mô của đơn vị; Thiết lập bộ chỉ số quản trị tài chính của DMC nhằm hạn chế khả năng xảy ra mất cân đối về tài chính, làm cơ sở cho việc kiểm soát về tài chính hiệu quả.

Tóm lại, DMC xác định: Muốn kinh doanh có hiệu quả cần đoàn kết trong nội bộ, thống nhất trong quản lý; ổn định việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Năm 2014, DMC cần đưa ra các giải pháp bám sát với tình hình thực tế để thực hiện thắng lợi kế hoạch của năm. Có thể nói, đây là giai đoạn “Tăng tốc” giúp DMC “Về đích” thành công theo đúng kế hoạch giai đoạn  2010- 2015 đã đặt ra đồng thời, đây cũng là mốc quan trọng đánh dấu chặng đường ¼ thế kỷ xây dựng và phát triển của DMC.

DMC đưa giải pháp về khoa học công nghệ là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả của lĩnh vực cung cấp dịch vụ. DMC chú trọng gia tăng giá trị trong các sản phẩm hóa chất kinh doanh, hóa chất đi kèm dịch vụ kỹ thuật, tư vấn khách hàng.

Bên cạnh những sản phẩm nhập khẩu, bản thân DMC đang tự đầu tư nhiều nhà máy để có thêm sản phẩm phát triển dịch vụ cung cấp hóa phẩm.

DMC đã đưa vào sử dụng có hiệu quả Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép. Sắp tới, đưa nhà máy chế biến Barite tại Phakat - CHDCND Lào vào hoạt động… Và một số giải pháp khác giúp DMC tăng trưởng như: Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đổi mới hình ảnh nhận diện doanh nghiệp.

Với các giải pháp cụ thể cùng sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, DMC sẽ tăng tốc thành công, bứt phá “Về đích” đúng kế hoạch đặt ra trong giai đoạn 2010-2015. 

Tại đại hội, lãnh đạo DMC đã cung cấp thêm thông tin cho các cổ đông về các hoạt động trong đầu tư và kinh doanh. Ở lĩnh vực đầu tư, sắp tới DMC sẽ đưa nhà máy tại Lào vào hoạt động và đẩy mạnh dự án cung cấp chuỗi dịch vụ sản xuất cho hoạt động dầu khí với tổng mức đầu tư 60 tỉ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, sắp tới Công ty mẹ DMC sẽ chú trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên hứa hẹn sẽ có doanh thu cao hơn các năm trước. Hiện Công ty MI-VN đang có tỷ trọng doanh thu dịch vụ cao, Công ty DMC-WS cũng đang phát triển để tương xứng với tiềm năng.

Đức Chính