Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 tại Petrovietnam

19:55 | 07/05/2021

|
Ngày 7/5, Đoàn công tác liên ngành Trung ương đã có buổi làm việc, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ (Nghị định 98) quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn; cùng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN); đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn; đồng chí Phan Anh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các Ban tham mưu công tác xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 tại Petrovietnam
Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với mục đích đánh giá, khảo sát, kiểm tra, rà soát tổng thể các mô hình tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp theo Nghị định 98. Qua đó, nhằm trao đổi, chia sẻ, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định; cũng như làm rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện; đồng thời, đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, có giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Anh Minh, Trưởng ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định 98 tại Tập đoàn. Sau khi Nghị định 98 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định đến các đơn vị; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, người quản lý về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của Đảng về phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Nghị định 98 được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Hội nghị phổ biến, hội nghị giao ban để quán triệt nội dung Nghị định đến các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan Tập đoàn và và các đơn vị thành viên. Việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị định 98 được gắn với việc triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ trong việc kiện toàn tổ chức; gắn với việc triển khai các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức xây dựng Đảng; gắn với việc hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể toàn Tập đoàn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Hàng năm, Đảng ủy Tập đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, Ủy ban Kiểm tra của CĐ DKVN thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo chuyên đề, thường kỳ, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các tổ chức đảng, đoàn thể trong toàn Tập đoàn. Qua đó, kịp thời chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể cho phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp của các đơn vị có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, tính chủ động được phát huy. Tập thể cấp ủy, HĐTV/HĐQT, Ban Tổng giám đốc các đơn vị có sự đoàn kết, phát huy cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 tại Petrovietnam
Đồng chí Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ) trao đổi, chia sẻ tại buổi làm việc
Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 tại Petrovietnam
Đồng chí Trần Trọng Đại, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn trao đổi, chia sẻ tại buổi làm việc

CĐ DKVN luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình, đóng góp cho sự ổn định chính trị và sự phát triển của Tập đoàn. Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt việc đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, tuyên truyền, vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn và tổ chức đoàn thanh niên tại các đơn vị đã không ngừng duy trì, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn mang nét đặc trưng của ngành Dầu khí gắn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; tạo bước chuyển biến về chất lượng trong tổ chức và hoạt động; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt, góp phần thực hiện tái tạo Văn hóa PetroVietnam.

Những năm qua, Hội CCB Tập đoàn luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ người lao động, chấp hành kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 tại Petrovietnam
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn trao đổi tại buổi làm việc

Thực hiện Nghị định 98 trong những năm qua đã giúp các tổ chức chính trị-xã hội của Tập đoàn hoạt động theo Điều lệ hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật; giúp doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị-xã hội của doanh nghiệp như: tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội CCB.

Qua quá trình thực hiện cùng với sự thay đổi về mô hình tổ chức cơ sở đảng là sự thay đổi, phát triển về vai trò, vị trí, nâng cao vị thế, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong toàn Tập đoàn: gắn chặt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở phạm vi toàn Tập đoàn; thống nhất trong công tác quản lý cán bộ; lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị xuyên suốt trong toàn ngành.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã có những trao đổi, chia sẻ về tình hình thực hiện Nghị định 98 sao cho phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp, cũng như có các ý kiến đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai công việc của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị -xã hội trong Tập đoàn.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 tại Petrovietnam
Đồng chí Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe các báo cáo của Petrovietnam và các ý kiến của các thành viên Đoàn công tác liên ngành Trung ương, đồng chí Triệu Văn Cường đánh giá cao nội dung báo cáo, đồng chí khẳng định, Tập đoàn đã làm rất tốt việc triển khai Nghị định 98 trong những năm qua; đồng thời đánh giá cao hệ thống mô hình tổ chức về công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB Tập đoàn đã luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ, kể cả trước và sau khi có Nghị định 98.

Đồng chí Triệu Văn Cường cho rằng, với những khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức; công tác cán bộ; các văn bản, hướng dẫn, quy định riêng cho tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các tập đoàn; quy định về độ tuổi lần đầu giữ chức vụ tại cấp huyện và cấp cơ sở còn bất cập với tình hình thực tiễn công tác cán bộ Đoàn trong Tập đoàn... Đồng chí Triệu Văn Cường đề nghị Tập đoàn cần phối hợp với các thành viên trong Đoàn công tác để có những trao đổi, tổng hợp và có báo cáo chung về thực hiện Nghị định 98. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quán triệt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 tại Petrovietnam
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trân trọng cảm ơn Đoàn công tác đã có buổi làm việc, trao đổi, chia sẻ về những vấn đề liên quan đến các tổ chức chính trị-xã hội của Tập đoàn. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao các chương trình hoạt động của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội: tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB Tập đoàn với quá trình hình thành và phát triển được xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức chính trị- xã hội trong Tập đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất ý chí và hành động; góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng mong muốn những trao đổi, góp ý của Tập đoàn với Đoàn công tác liên ngành Trung ương cũng là cơ hội có những đóng góp, tiến tới xây dựng, sửa đổi, ban hành văn bản mới thay thế cho Nghị định 98 để có những chính sách, tổ chức phù hợp, cụ thể hơn cho các tập đoàn kinh tế nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng .

Đoàn đại biểu CĐ DKVN tham dự Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 Đoàn đại biểu CĐ DKVN tham dự Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
10 năm (2011-2021) phối hợp giữa CĐ DKVN và LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Nhiều thành quả đáng tự hào! 10 năm (2011-2021) phối hợp giữa CĐ DKVN và LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Nhiều thành quả đáng tự hào!
Phát động cuộc thi video clip “Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam” Phát động cuộc thi video clip “Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam”
Công đoàn BSR: Đòn bẩy trong phong trào thi đua lao động sáng tạo Công đoàn BSR: Đòn bẩy trong phong trào thi đua lao động sáng tạo
Hành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Thành phố Hồ Chí Minh Hành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Thành phố Hồ Chí Minh
Đảng ủy PV GAS: Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Đảng ủy PV GAS: Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng
Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN

Nguyễn Hoan