Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng

14:03 | 24/02/2020

|
Với tinh thần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ Tập đoàn vững mạnh, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã luôn nỗ lực, đóng góp quan trọng vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn.
chi bo van phong dang uy tap doan dau khi quoc gia viet nam phat huy trach nhiem cua can bo lam cong tac dangNghiêm túc, chu đáo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp
chi bo van phong dang uy tap doan dau khi quoc gia viet nam phat huy trach nhiem cua can bo lam cong tac dangĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019
chi bo van phong dang uy tap doan dau khi quoc gia viet nam phat huy trach nhiem cua can bo lam cong tac dangĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng tại Thái Nguyên, Tuyên Quang
chi bo van phong dang uy tap doan dau khi quoc gia viet nam phat huy trach nhiem cua can bo lam cong tac dang
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019 và quán triệt kế hoạch đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết số 210-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn được cơ cấu, tổ chức, sắp xếp lại, có những chức năng, nhiệm vụ mới. Chi bộ Văn phòng Đảng ủy được thành lập ngày 6-11-2018 với 9 đảng viên, đã nhanh chóng ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm công tác tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn duy trì sự lãnh đạo liên tục, kể cả khi thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Mọi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nỗ lực công tác để không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, như: Xây dựng dự thảo, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác tháng, quý, năm của Đảng ủy Tập đoàn.

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác quản lý đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời đề xuất, tham mưu kiện toàn các tổ chức Đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị cùng cấp; thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng của văn phòng cấp ủy cấp Tập đoàn và chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về mọi mặt (văn phòng cấp ủy, công tác tổ chức Đảng, đảng viên, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, công tác tuyên giáo, dân vận) cho Đảng ủy Tập đoàn.

Chi bộ tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn theo chương trình kế hoạch của đề ra; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới theo kế hoạch công tác của Đảng ủy Tập đoàn; kịp thời nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để tham mưu, giúp việc kịp thời, mang lại hiệu quả cao trong lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn.

Chi bộ tham mưu, triển khai công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ bảo đảm đúng yêu cầu của Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đến toàn thể tổ chức Đảng trực thuộc và các đảng viên; giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành đúng tiến độ công tác tổng kết, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm.

Chi bộ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 (hoặc 2020-2022). Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III.

Nắm bắt thông tin nhanh, chính xác hoạt động của các cấp ủy Đảng và các đơn vị giúp cho công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn đạt chất lượng. Cán bộ, nhân viên không ngừng được đào tạo, tự đào tạo về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, kỹ năng quản lý. Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường công tác thân thiện, gắn bó, tôn trọng, chia sẻ.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong mọi hoạt động công tác, là cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác của Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần xây dựng Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn vững mạnh, có sức chiến đấu cao, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn tham mưu, giúp việc, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trực thuộc (đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2022-2025, đại hội cấp cơ sở và cấp đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025); tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự và quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu xây dựng chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy; kịp thời thực hiện công tác theo tiến độ chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đề ra.

Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn như: Triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng các nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn (trên cơ sở Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia, các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Chính phủ…).

Bên cạnh đó, Chi bộ phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để triển khai thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy chỉ đạo. Quan tâm nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện công việc ở một số chức năng như: chức năng quản lý tổ chức Đảng, đảng viên; chức năng tổng hợp, báo cáo; chức năng quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên; công tác thẩm định nhân sự cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, năng lực nghiệp vụ. Đề cao công tác tự đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ…

Tại mỗi vị trí công tác, từng đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công; luôn là một tấm gương trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động đoàn thể, quần chúng được cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và đạt nhiều thành tích, được các tổ chức chính trị - xã hội biểu dương, ghi nhận. Các đảng viên trong Chi bộ luôn luôn gương mẫu trong nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tập thể Văn phòng đảng ủy thống nhất, đoàn kết. Mọi cán bộ, đảng viên trong Văn phòng đều ý thức về trách nhiệm nêu cao tính Đảng của người làm công tác Đảng.

Nguyễn Hoan