Đoàn thanh niên PVOIL - Hành trình xuyên Việt

11:45 | 20/03/2021

|
Tác phẩm dự thi cuộc thi video - clip "Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam" do Đoàn thanh niên PVOIL thực hiện.