Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 112, phát hành thứ Ba ngày 24/5/2022

10:53 | 23/05/2022

4,917 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 112 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022 ^ 5 đại diện tuổi trẻ Dầu khí được tuyên dương ^ Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Những thành tựu đáng ghi nhận ^ PV Drilling phát hành hơn 84 triệu cổ phiếu ^ PVEP nỗ lực vượt khó - thẳng hướng tương lai
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 112, phát hành thứ Ba ngày 24/5/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 112 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022

- 5 đại diện tuổi trẻ Dầu khí được tuyên dương

- Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Những thành tựu đáng ghi nhận

- PV Drilling phát hành hơn 84 triệu cổ phiếu

- PVEP nỗ lực vượt khó - thẳng hướng tương lai

DMCA.com Protection Status