Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 118, phát hành thứ Ba ngày 5/7/2022

09:37 | 04/07/2022

5,883 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 118 có những bài tiêu biểu: ^ Người lao động Dầu khí: Giữ vững bản lĩnh, tinh thần của “Người đi tìm lửa” ^ Chuyển đổi số trong Petrovietnam: Phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao ^ Tuổi trẻ Dầu khí: Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển ^ Những dấu ấn khó quên về PVEP POC
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 118, phát hành thứ Ba ngày 5/7/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 118 có những bài tiêu biểu:

- Người lao động Dầu khí: Giữ vững bản lĩnh, tinh thần của “Người đi tìm lửa”

- Chuyển đổi số trong Petrovietnam: Phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao

- Tuổi trẻ Dầu khí: Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển

- Những dấu ấn khó quên về PVEP POC

P.V

DMCA.com Protection Status