Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 176, phát hành thứ Ba ngày 14/5/2024

08:53 | 13/05/2024

4,791 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 176 có những bài tiêu biểu: ^ Cơ hội của Petrovietnam trong chuyển dịch năng lượng ^ Hướng đi mới cho lĩnh vực thăm dò, khai thác của Petrovietnam ^ Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3: Ghi nhận 2,3 triệu giờ an toàn ^ Petrovietnam phải chuẩn bị gì cho tương lai? ^ Nón ngựa miền đất võ
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 176, phát hành thứ Ba ngày 14/5/2024

Tạp chí Năng lượng Mới số 176 có những bài tiêu biểu:

- Cơ hội của Petrovietnam trong chuyển dịch năng lượng

- Hướng đi mới cho lĩnh vực thăm dò, khai thác của Petrovietnam

- Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3: Ghi nhận 2,3 triệu giờ an toàn

- Petrovietnam phải chuẩn bị gì cho tương lai?

- Nón ngựa miền đất võ

DMCA.com Protection Status