Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 57, phát hành thứ Ba ngày 4/5/2021

09:11 | 04/05/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 57 có những bài tiêu biểu: ^ Chương trình nghiên cứu dài hạn giai đoạn 2021-2025: Mang tính đột phá, hỗ trợ Petrovietnam ^ Petrovietnam tiếp tục giữ vững vị trí trong FAST500 ^ Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau: Hành trang và niềm tin của người Dầu khí ^ Tác phẩm của Tạp chí Năng lượng Mới được trao giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021