Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 87, phát hành thứ Ba ngày 30/11/2021

09:14 | 29/11/2021

13,142 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 87 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam: Khẳng định vị thế “đầu tàu” ^ Sửa đổi Luật Dầu khí: Biến tiềm năng tài nguyên thành hiện thực ^ Đón dòng dầu đầu tiên: Từ giàn BK-18A, BK-19 mỏ Bạch Hổ ^ Petrovietnam dẫn đầu PROFIT500 năm 2021 ^ Petrovietnam: Hành trình 60 năm khởi nguồn và phát triển
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 87, phát hành thứ Ba ngày 30/11/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 87 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam: Khẳng định vị thế “đầu tàu”

- Sửa đổi Luật Dầu khí: Biến tiềm năng tài nguyên thành hiện thực

- Đón dòng dầu đầu tiên: Từ giàn BK-18A, BK-19 mỏ Bạch Hổ

- Petrovietnam dẫn đầu PROFIT500 năm 2021

- Petrovietnam: Hành trình 60 năm khởi nguồn và phát triển

DMCA.com Protection Status