Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

18:49 | 11/01/2018

3,709 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 9/1, tại Hội trường 105 Lê Lợi, TP Vũng Tàu, Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 700 cán bộ, đảng viên Đảng bộ Vietsovpetro.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Nam Cường, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Việt Kiều - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro, lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị.

hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam truyền đạt 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (NQTW6) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Đồng chí Phạm Xuân Thâu truyền đạt các Nghị quyết

Đảng ủy Vietsovpetro cũng đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên thuộc Đảng bộ Vietsovpetro.

hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Đồng chí Từ Thành Nghĩa và đồng chí Vũ Nam Cường trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Vũ Việt Kiều - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietsovpetro yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Vietsovpetro sau Hội nghị học tập NQTW6 cần tổ chức thực hiện ngay một số nội dung cụ thể như:

Các chi, đảng bộ cơ sở chủ động, kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt NQTW6 tại đơn vị, đảm bảo các yêu cầu về thời gian, thành phần, nội dung học tập, quán triệt theo Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 7/12/2017 của Đảng ủy Vietsovpetro; triển khai nội dung thực hiện NQTW6 cho phù hợp với thực tiễn, có nội dung cụ thể đưa vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ năm 2018. Ngoài ra, các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, chi ủy cơ sở, giám đốc đơn vị lập kế hoạch hành động thực hiện NQTW6 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa vào nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2018; thông qua các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung NQTW6 tới toàn thể CBCNV người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tập thể người lao động.

hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Đồng chí Vũ Việt Kiều phát biểu bế mạc hội nghị

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện NQTW6 phải gắn với thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Hoài Phong

DMCA.com Protection Status