Hội CCB PV Power: Gương mẫu, kỷ luật, góp phần vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện

21:12 | 02/03/2021

|
Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) luôn phát huy các phong trào sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất và tự đào tạo nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cho sự thành công chung trong công tác sản xuất tại các nhà máy điện.

Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, tổng kết công tác hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội CCB PV Power đã có bài tham luận chia sẻ với chủ đề “Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong việc gương mẫu, kỷ luật thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy điện”.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, Hội CCB PV Power đã không ngừng tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên hội viên CCB trên mọi cương vị công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, học tập trau dồi trình độ chuyên môn, kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật… chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan/đơn vị, gương mẫu trong lao động sản xuất. Qua đó, các hội viên CCB tại các cơ sở đã luôn góp phần vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan/đơn vị cho dù ở vị trí công tác nào.

Hội CCB PV Power: Gương mẫu, kỷ luật, góp phần vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện

Chủ tịch Hội CCB PV Power Phạm Đức Nghĩa giới thiệu về Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Hội viên Hội CCB PV Power luôn phát huy tinh thần kỷ luật, gương mẫu, tự giác trong công tác chuyên môn trên mọi lĩnh vực (đặc biệt là vận hành và bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện); xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động, phát huy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất và tự đào tạo nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, góp phần vào sự thành công chung trong sản xuất tại các nhà máy điện; tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, người lao động và các tổ chức đoàn thể; gương mẫu vận động các CCB và người lao động chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ CCB Việt Nam, gương mẫu trong thực hiện các quy chế, quy định, kỷ luật của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Hội luôn động viên khích lệ tinh thần các hội viên CCB, kết hợp nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ nội bộ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và lãnh đạo Tổng Công ty. Đặc biệt, Hội thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm, phối kết hợp với các đoàn thể khác trong các chủ đề về trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để ngày càng nâng cao trình độ và sự hiểu biết của các hội viên trực tiếp lao động sản xuất tại các nhà máy…

Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua là một giai đoạn có nhiều khó khăn với PV Power. Nguồn nhiên liệu than - khí cho sản xuất điện không còn thuận lợi, các nguồn năng lượng tái tạo phát triển mạnh, việc xử lý sản phẩm đầu ra (tro, xỉ) của sản xuất điện gặp khó khăn, các hợp đồng mua bán điện phải đàm phán lại với ít lợi thế, các nhà máy điện tới chu kỳ đại tu lần 2 (chất lượng và hiệu suất thiết bị suy giảm), áp lực đầu tư tăng trưởng để không tụt hậu, áp lực của chuyển đổi năng lượng mới (thay thế dần nguồn năng lượng hóa thạch), tác động kép từ đại dịch Covid-19... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PV Power.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, PV Power đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực hoạt động, trong đó phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Mỗi tổ chức hội có từ 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất kinh doanh tại đơn vị” được chú trọng, tạo động lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tìm mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của PV Power.

Hội CCB PV Power: Gương mẫu, kỷ luật, góp phần vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện

Đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Hội CCB PV Power luôn chủ động phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức và triển khai tốt các phong trào thi đua rộng khắp, khuyến khích người lao động hưởng ứng tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tiêu biểu như Chi hội CCB PV Power Cà Mau đã có 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và Chi hội CCB PV Power Hà Tĩnh đã có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm được nhiều chi phí. Các hội viên CCB thuộc các Chi hội CCB PV Power Nhơn Trạch, PV Power Service, PV Power NT2,… đã thể hiện vai trò là hạt nhân trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được đơn vị đánh giá cao trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, các cấp Chi hội đã chủ động học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo những hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các hoạt động của Chi hội gắn với việc thực hành tiết kiệm, đổi mới phương thức hoạt động “có trọng điểm, lấy thiết thực, hiệu quả là chính”.

Góp phần lan tỏa hình ảnh gương mẫu, kỷ luật của “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội viên CCB PV Power luôn gương mẫu trong thực hiện các nội quy, quy định của đơn vị cũng như của Tổng Công ty trên vai trò là một thành viên trong gia đình PV Power; tuân thủ và thực hiện tốt pháp luật hiện hành, các quy định của địa phương với vai trò là một công dân Việt Nam.

Hội viên Hội CCB PV Power luôn xác định phải là một hình mẫu gương mẫu trong cuộc sống cũng như công tác để góp một phần nhỏ cho sự thành công của đơn vị cũng như có ảnh hưởng tích cực đến lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

Hội viên Hội CCB PV Power luôn mang trong mình câu lệnh không thể quên khi còn tại ngũ đó là “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, đồng thời xác định được rõ tính chính xác, yêu cầu an toàn, phòng ngừa rủi ro trong việc quản lý vận hành nhà máy điện. Bên cạnh đó yêu cầu về tính cấp thiết, tiến độ khắc phục, yêu cầu về chất lượng cũng phải được xem xét ở mức độ rất cao trong quá trình đảm bảo nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả (đặc biệt trong khắc phục các bất thường cũng như cung cấp các dịch vụ kịp thời).

Trên tinh thần đó, hội viên Hội CCB PV Power đã nhận thức rõ ràng và nghiêm túc về tính kỷ luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, đã thực hiện tốt và lan tỏa tinh thần đến các cán bộ công nhân viên đang trực tiếp thực hiện các công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện, góp phần đáng kể làm nền tảng cho sự vận hành hiệu quả, an toàn, tin cậy, bền vững, thân thiện các nhà máy điện của PV Power.

PV Power dự kiện tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 vào cuối tháng 4

PV Power dự kiện tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 vào cuối tháng 4

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) vừa có thông báo tới các cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power

Ngày 24/2 tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Cổ phiếu POW tiếp tục dẫn đầu các cổ phiếu ngành điện trong tháng 1/2021

Cổ phiếu POW tiếp tục dẫn đầu các cổ phiếu ngành điện trong tháng 1/2021

Tháng 1/2021, cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản trong số các cổ phiếu ngành sản xuất và phân phối điện.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với PV Power

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với PV Power

Ngày 15/12, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power).

Phú Văn