Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 2 khóa IV

14:54 | 16/09/2023

28,574 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 13/9/2023, thay mặt Ban Chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN), Chủ tịch Hội Nguyễn Quốc Thập đã ký ban hành Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành Hội DKVN lần thứ 2 khóa IV.

Nghị quyết nêu rõ, ngày 10/9/2023, Ban Chấp hành (BCH) Hội DKVN đã họp kỳ họp thứ 2 khóa IV nhiệm kỳ (2022-2027). Sau buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình.

Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 2 khóa IV
Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Hội DKVN kỳ họp thứ 2 khóa IV.

Trong đó, Hội nghị đã nghe Thượng tướng Võ Tấn Trung nói chuyện về tình hình biển đảo với nhiều thông tin có tính thời sự, những thách thức, cơ hội, đòi hỏi trách nhiệm của chúng ta với đất nước nói chung, ngành Dầu khí nói riêng; bà Kiều Kim Thúy - Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023, chiến lược trung và dài hạn của Tập đoàn; ông Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký thay mặt Ban Thường vụ/Thường trực (BTV/TT) Hội trình bày Báo cáo kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ công tác một năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các tổng công ty/hội viên tổ chức của Hội DKVN là Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET), những đơn vị có nhiều đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Bộ Quốc phòng và hoạt động của Hội DKVN.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi và có chất lượng đóng góp vào nội dung báo cáo kết quả công tác và phương hướng nhiệm vụ một năm tiếp theo, gợi mở những nội dung công tác, giải pháp tổ chức thực hiện góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và phát triển; đóng góp có hiệu quả và thiết thực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các tổng công ty/hội viên tổ chức của Hội DKVN.

Hội nghị cũng đã nghe ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tổng quát lại những thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, những khó khăn thách thức, cơ hội và giải pháp để tiếp tục khẳng định vai trò của Tập đoàn trong nền kinh tế của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Hoàng Quốc Vượng chúc mừng và đánh giá cao kết quả công tác, ghi nhận những đóng góp của Hội DKVN vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tin tưởng rằng Hội DKVN sẽ luôn đồng hành cùng Tập đoàn và khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn, các đơn vị thành viên đối với hoạt động của Hội DKVN.

Trong lời đáp từ, Chủ tịch Hội Nguyễn Quốc Thập thay mặt Hội DKVN chân thành cảm ơn ông Hoàng Quốc Vượng đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đóng góp của Hội DKVN đối với Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời cảm ơn về sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn, của các đơn vị thành viên giúp Hội có điều kiện làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đóng góp vào sự phát triển của ngành Dầu khí, của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Hội nghị sẽ tiếp nhận những ý kiến đặt vấn đề, gợi mở của Chủ tịch Tập đoàn và đưa vào nội dung công tác của nhiệm kỳ cũng như trong thời gian sắp tới.

Sau khi hoàn thành các nội dung chương trình, Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất quyết nghị (với 60/60 ủy viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100% ủy viên có mặt, 56% tổng số ủy viên BCH):

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ IV tới nay, phương hướng nhiệm vụ công tác tiếp theo mà BTV/TT Hội đã trình BCH tại Hội nghị; Báo cáo đã nêu đầy đủ các mặt hoạt động; kết quả đạt được phản ánh nỗ lực của BTV/TT Hội trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội IV Hội DKVN và các Nghị quyết của BCH giữa hai kỳ họp. BCH giao TT Hội trên cơ sở ý kiến góp ý tại Hội nghị, hoàn thiện và ban hành để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong một năm tiếp theo;

2. BCH Hội DKVN trân trọng và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh; sự quan tâm ủng hộ của Tập đoàn, Lãnh đạo Tập đoàn, Các đơn vị thành viên, Lãnh đạo các đơn vị thành viên đối với hoạt động của Hội DKVN và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ để Hội DKVN làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đồng hành và đóng góp nhiều hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên/hội viên tổ chức;

3. BCH giao BTV/TT Trung ương Hội cụ thể hóa từng nội dung công tác theo từng giai đoạn/từng kỳ hội nghị BTV/TT và tổ chức triển khai thực hiện theo hướng đồng bộ, từng bước, từng nội dung; thiết thực và có hiệu quả đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên/hội viên tổ chức. Bên cạnh đó tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động mang tính hội để tăng cường kết nối, tập hợp và phát triển hội viên, liên kết hội viên trong cả nước;

4. Hoạt động ở Trung ương Hội (Thường trực Hội, Ban, Văn phòng, Câu lạc bộ Doanh nghiệp) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đã được làm tốt cần tiếp tục phát huy; Bộ máy tổ chức ở Trung ương Hội đã được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh; cơ sở vật chất văn phòng Hội đã được đầu tư nâng cấp, hệ thống hội nghị trực tuyến, hòm thư điện tử là cần thiết góp phần chuyển tải nhanh chóng thông tin và mang tính chuyên nghiệp; Bên cạnh đó cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy, bổ nhiệm các chức danh còn khuyết (Trưởng ban Tổ chức và Phát triển hội viên), thúc đẩy hơn nữa hoạt động của các Tiểu ban chuyên đề; tiếp tục đầu tư trang bị cho văn phòng để đảm bảo có đủ điều kiện làm việc; đồng thời có các giải pháp để hoạt động trong bộ máy Trung ương Hội đều tay hơn, các cán bộ trong bộ máy ở Trung ương Hội (Thường trực, Văn phòng, các Ban, Tiểu ban...) dành thời lượng đủ để đảm bảo hoàn thành công việc;

5. Đối với công tác của Hội trực thuộc, BTV/TT Trung ương Hội quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các Hội trực thuộc; Thực hiện định kỳ làm việc với các Hội trực thuộc/các hội viên tổ chức để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, giải quyết những khó khăn vướng mắc, đề ra những nội dung công tác, chỉ tiêu phù hợp để Hội trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện; BCH, BTV, Chủ tịch các Hội trực thuộc chủ động bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Hội, căn cứ tình hình thực tế ở từng địa bàn và điều kiện công tác, dành thời gian thích hợp cho công tác Hội; tăng cường tương tác, phối hợp với các hội viên tổ chức của mình để đề ra kế hoạch công tác phù hợp, cụ thể từng nội dung, từng chỉ tiêu, thời gian và giải pháp tổ chức thực hiện; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của các Hội trực thuộc;

6. Đối với công tác truyền thông, cần thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các đơn vị thành viên và Hội DKVN trên Tạp chí Năng lượng Mới, tạp chí điện tử PetroTimes và trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội, cũng như liên kết tương tác thông tin với các báo, đài, tạp chí khác; Tăng cường công tác truyền thông chuyên ngành năng lượng và dầu khí, có nhiều bài viết chất lượng, đa dạng về hình thức để thu hút và tương tác với bạn đọc;

7. Để triển tổ chức khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu công tác đã đề ra cho một năm tiếp theo, BCH đề nghị Ủy viên BCH nêu cao vai trò trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của BCH nêu trong Điều lệ;

BCH giao BTV, TT Trung ương Hội; BCH, BTV các Hội trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền quy định trong Quy chế hoạt động chỉ đạo tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện.

Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị BCH – kỳ họp thứ 2 khoá IVHội Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị BCH – kỳ họp thứ 2 khoá IV
Thành tựu của Petrovietnam luôn có những đóng góp quan trọng của Hội Dầu khí Việt NamThành tựu của Petrovietnam luôn có những đóng góp quan trọng của Hội Dầu khí Việt Nam
[PetroTimesTV] Thành tựu của Petrovietnam luôn có những đóng góp quan trọng của Hội Dầu khí Việt Nam[PetroTimesTV] Thành tựu của Petrovietnam luôn có những đóng góp quan trọng của Hội Dầu khí Việt Nam

P.V

DMCA.com Protection Status