Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn mở rộng lần thứ 14

16:22 | 19/10/2018

1,600 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 19/10 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các Ban Đảng Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng còn lại của năm 2018; Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2018 của Đảng bộ Tập đoàn; Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng ủy Tập đoàn.

Đồng thời, tại Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cũng quán triệt tới các đồng chí tham dự hội nghị về các nội dung chính trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và một số vấn đề cần triển khai trong thời gian tới.

hoi nghi bch dang bo tap doan mo rong lan thu 14
Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn mở rộng lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020

Trong 9 tháng năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn Tập đoàn cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu đã đề ra. Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối các hệ thống thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí; các nhà máy khí, điện, đạm…

Nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2018, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch năm của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Công Thương.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là trong những lĩnh vực kinh doanh chính, cốt lõi của Tập đoàn. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án trọng điểm của Nhà nước về dầu khí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2018 là Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, cũng như sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục từng bước xử lý 5 dự án khó khăn theo kế hoạch, lộ trình được phê duyệt và chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành.

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu về các báo cáo tại Hội nghị, cũng như tham gia đóng góp ý kiến về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Các đại biểu cũng có những tham luận cụ thể về hướng triển khai thực hiện chương trình hành động theo các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả về việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thành viên.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Tập đoàn trong 9 tháng năm 2018, nhiều mặt công tác đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là thành công trong việc triển khai, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy chất lượng hiệu quả. Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, đạt được kết quả này đã thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động các đơn vị của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh đề nghị các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị thành viên tập trung xử lý các vấn đề khó khăn, tồn tại, nâng cao chất lượng công tác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2018.

hoi nghi bch dang bo tap doan mo rong lan thu 14PVN tổ chức quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Đảng
hoi nghi bch dang bo tap doan mo rong lan thu 14Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW
hoi nghi bch dang bo tap doan mo rong lan thu 14Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn DKQGVN lần thứ 11

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status