Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn năm 2021

09:01 | 02/12/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 30/11, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hội CCB Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 và kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua MS Teams.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng trực thuộc Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn năm 2021
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cũng như trách nhiệm của các cá nhân trong tập thể Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị, tập thể Hội và các cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan nhìn nhận lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 để làm rõ những mặt ưu điểm, những kết quả hoạt động tích cực, quan trọng đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cho biết, năm 2021, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, Nhà nước,Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đảng bộ Tập đoàn và Ban chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, Nhà nước,Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tới toàn thể các chi Hội CCB để triển khai thực hiện tới toàn thể các chi Hội CCB để triển khai thực hiện. Cán bộ, hội viên, đảng viên gương mẫu tham gia học tập đầy đủ và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương của Đảng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ Cơ quan Tập đoàn, Thường trực Hội CCB Tập đoàn, Ban Chấp hành Hội đã vận dụng vào điều kiện thực tế đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội thực hiện, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên.

Ban Chấp hành đã vận động toàn thể hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu thực hiện Văn hóa doanh nghiệp nơi công tác và xây dựng nếp sống văn minh ở gia đình, tổ dân phố nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. Chủ động thực hiện phối hợp với với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức cuộc thi ảnh “Không gian làm việc - Nét đẹp văn hóa Petrovietnam”; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức “Cuộc thi viết status về cảm tưởng, cảm xúc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam” tại Cơ quan Tập đoàn.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo hình thức phù hợp nhằm đưa nội dung hành động vào tư tưởng, suy nghĩ, việc làm của hội viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Hội CCB Tập đoàn, Ban Chấp hành Hội và Thường trực Hội đã tích cực đổi mới phương thức xây dựng và thực hiện quy định, quy chế làm việc của Hội vận dụng vào điều kiện thực tế để đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp, luôn đảm bảo chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn, đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại Hội và tập thể Ban Chấp hành Hội; bỏ phiếu đánh giá xếp loại các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã biểu dương, đánh giá cao các hoạt động trong năm qua của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn. Hội đã chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, quy định của cơ quan, đơn vị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí lưu ý, thời gian tới tiếp tục củng cố tổ chức Hội khi có sự thay đổi tổ chức, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội CCB Cơ quan Tập đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán tiếp thu sâu sát ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Dũng. Đồng thời, xác định phương hướng tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực gương mẫu tham gia trong thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Dầu khí một cách hiệu quả, xây dựng Cơ quan Tập đoàn và đơn vị phát triển bền vững.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn năm 2021
Các đại biểu cùng lãnh đạo Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tặng hoa đồng chí Đặng Cao Sơn

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tiến hành giới thiệu, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 đối với đồng chí Lê Anh Chiến – Phó Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn, Chi hội trưởng Chi hội CCB Cơ quan Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Thành Vân - Chuyên viên Chi nhánh Tập đoàn công ty điều hành Dầu khí Biển Đông, Chi hội trưởng Chi hội CCB Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tặng hoa và chia tay đồng chí Đặng Cao Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn sau nhiều năm đóng góp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hoan

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn
Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Nghĩa tình của cựu chiến binh dầu khí Nghĩa tình của cựu chiến binh dầu khí
Ra mắt Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa Ra mắt Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa

DMCA.com Protection Status