Hội thảo “Công nghệ khai thác, thu gom, xử lý và đưa vào sử dụng mỏ khí đốt có hàm lượng CO2 cao”

18:00 | 23/08/2012

|
(Petrotimes) - Sáng 23/8, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Công nghệ khai thác, thu gom, xử lý và đưa vào sử dụng mỏ khí có hàm lượng CO2 cao”.

Đại diện PVEP giới thiệu Tổng quan phân bổ các dự án có khí CO2 ở Việt Nam

Hội thảo đã thu hút nhiều chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, các công ty dầu khí trong nước và quốc tế như ExxonMobil, Talisman,...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan phân bố các dự án có khí CO2 ở Việt Nam do đại diện PVEP trình bày. Theo đó, phần lớn các mỏ khí tự nhiên đã hoặc đang nghiên cứu, phát triển, dự định đưa vào khai thác ở Việt Nam có hàm lượng CO2 khá cao. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp công nghệ khả thi và kinh tế để khai thác các mỏ này sẽ là nguồn tiềm năng bổ sung đáng kể cho trữ lượng khí của Việt Nam trong tương lai.

Từ những vấn đề này, các đại biểu trong và ngoài nước đã chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trong việc khai thác, thu gom, xử lý và đưa vào sử dụng mỏ khí có hàm lượng CO2 để tận thu nguồn khí như: giải pháp kỹ thuật khai thác và xử lý khí mỏ Thiên Ưng của Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro); công nghệ thu hồi khí lỏng thiên nhiên (NGL) hiệu quả của Công ty UOP LLC (thuộc Tập đoàn HoneyWell – Mỹ),…

Đây thực sự là những chia sẻ, những dữ liệu quý để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn công nghệ thu gom và xử lý khí có hàm lượng CO2 cao ở Việt Nam một cách hiệu quả, kinh tế và bảo vệ môi trường.

L.P