Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ IV)

09:09 | 04/11/2021

125 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chính phủ liên bang, chính quyền bang và địa phương điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của hoạt động dầu khí, trong đó có các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quyền khai thác, chuyển nhượng cũng như từ bỏ các quyền lợi dầu khí. Quyền sở hữu đất và lĩnh vực điều chỉnh sẽ quyết định việc áp dụng quy định của liên bang hay luật của bang.

Quy định liên quan đến hợp đồng cho thuê, cấp phép hoặc nhượng

Luật pháp Mỹ coi dầu khí là một loại hàng hóa duy nhất, dù nó bao gồm dầu thô, khí đốt tự nhiên hay sự kết hợp của cả hai, do vậy, hợp đồng thuê tiêu chuẩn giữa chủ sở hữu đất và các công ty dầu khí bao gồm cả giếng dầu và giếng khí đốt tự nhiên.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ IV)
Một cơ sở khai thác dầu ở bể dầu Permian, bang Texas. Ảnh: Tư liệu.

Các hợp đồng thuê tài sản thuộc sở hữu tư nhân là hợp đồng cá nhân trên cơ sở thương lượng giữa các bên liên quan. Các hợp đồng này phụ thuộc vào các cuộc đàm phán, thường là bí mật, giữa chủ sở hữu/bên cho thuê tài sản và chủ sở hữu/người điều hành/bên thuê. Các điều khoản và điều kiện cuối cùng của hợp đồng cho thuê có thể được ghi lại công khai trong Văn phòng Lục sự Quận, hoặc được giữ bí mật và chỉ thể hiện bằng Biên bản Hợp đồng Cho thuê được ghi lại công khai.

Các hợp đồng cấp phép liên quan đến sở hữu của địa phương, bang hoặc liên bang (tương tự như hợp đồng tô nhượng ở các quốc gia khác) phải tuân theo thủ tục đấu thầu cạnh tranh và thông báo công khai. Các điều khoản và điều kiện của việc cấp phép đất công là hồ sơ công khai có thể được kiểm tra.

Quy định liên quan đến việc chuyển nhượng các quyền lợi dầu khí

Luật thông thường của Mỹ từ lâu đã công nhận rằng quyền khai thác khoáng sản từ đất đai thuộc về chủ sở hữu đất, quyền khoáng sản có thể được sang tên, bán và chuyển nhượng, như một quyền lợi tài sản riêng biệt. Quyền sở hữu đất, đi cùng với đó là quyền chuyển nhượng, quyền khoáng sản, là một vấn đề tài sản được các bang khác nhau quản lý khác nhau. Các quyền này về cơ bản có thể được chuyển nhượng tự do, tuy nhiên, việc chuyển nhượng có thể phải chịu thuế của bang và liên bang, và tuân thủ các quy định của bang về phát triển dầu khí. Có một số hợp đồng thuê tài sản không bao gồm quyền đối với khoáng sản trên vùng đất được thuê.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ IV)
Một vùng đất thuộc sở hữu liên bang tại bang Vermont, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Dầu khí được phát triển bởi các công ty tư nhân thông qua các giao dịch tư nhân. Thông thường trong các giao dịch tài chính, người cho vay, nhà đầu tư và nhà tài chính sẽ yêu cầu bảo mật đối với khoản đầu tư của họ vào bất kỳ doanh nghiệp nào. Về cơ bản, các bên áp dụng các luật và quy tắc áp dụng cho các giao dịch kinh doanh truyền thống.

Chính phủ Liên bang chỉ sở hữu các quyền khoáng sản hạn chế liên quan đến các vùng đất thuộc sở hữu của liên bang. Các cơ quan khác nhau của Chính phủ Liên bang điều chỉnh việc thăm dò, khai thác dầu và khí đốt trong vùng biển của Vịnh Mexico, cũng như việc thăm dò, khai thác dầu và khí đốt trên các vùng đất liên bang. Đối với các vùng đất của liên bang, nếu các lợi ích dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên nằm trên các vùng đất của liên bang, thì phải nhận được sự cho phép của Chính phủ Liên bang. Bộ Nội vụ Mỹ quy định việc khai thác dầu và khí đốt từ các vùng đất của liên bang, cấp phép cho các hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác dầu khí từ các vùng đất của liên bang.

Các quy định về việc từ bỏ hoặc chấm dứt hoạt động của các cơ sở dầu khí

Chính phủ Liên bang quy định việc từ bỏ cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Đạo luật Khí đốt tự nhiên (NGA) yêu cầu phải có giấy chứng nhận về sự thuận tiện và cần thiết trước khi xây dựng đường ống dẫn khí đốt để vận chuyển khí đốt thương mại giữa các bang của Mỹ. Cũng tương tự như vậy, NGA yêu cầu giấy chấp thuận cho phép từ bỏ các cơ sở đường ống dẫn khí đốt giữa các bang.

Khung pháp lý ở Mỹ: Các quy định về hợp đồng, quyền khai thác, chuyển nhượng và từ bỏ quyền và lợi ích phát triển dầu khí
Đường ống dẫn dầu Trans Alaska, gần Fairbanks, Alaska. Ảnh: Maureen/NPR.

Không có một quy định bắt buộc ở cấp liên bang đối với đường ống dẫn dầu. Đối với đường ống dẫn dầu, cần nhận được sự chấp thuận của chính quyền bang để xây dựng và từ bỏ các đường ống dẫn dầu. Trong trường hợp đường ống dẫn dầu đi qua nhiều bang hoặc vùng đất liên bang, phải nhận được sự đồng ý của mỗi bang mà đường ống đi qua (hoặc từ Chính phủ Liên bang nếu có liên quan đến các vùng đất của liên bang). Cũng tương tự như vậy, việc cấp phép từ bỏ đường ống dẫn dầu được quy định theo từng bang.

(Còn nữa)

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status