Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ VII)

19:37 | 17/12/2021

3,858 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ả Rập Xê-út có các quy định pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn và thủ tục môi trường áp dụng cho hoạt động khai thác và chế biến dầu khí. Bất kỳ thực thể nào liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên dưới bất kỳ hình thức nào trên đất Ả Rập Xê-út sẽ phải tuân theo Luật Môi trường chung (General Environmental Law) và các quy định thực thi Luật này.
Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ VII)
Ngày 19/10/2021, CNN đưa tin Ả Rập Xê-út đã biến một giếng dầu trở thành công viên giải trí và khu nghỉ dưỡng khổng lồ theo chủ đề Dầu khí tại Vịnh Péc-xích. Ảnh: Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê-út (Public Investment Fund).

Luật Môi trường chung

Luật Môi trường chung và các quy định thực thi luật đề ra tiêu chuẩn, thủ tục đánh giá tác động môi trường, việc cấp giấy phép và hình phạt đối với việc gây ra thiệt hại về môi trường.

Các quy định thực thi Luật Môi trường chung bao gồm một số phụ lục nêu rõ các tiêu chuẩn và thủ tục môi trường cụ thể, đó là: (i) Phụ lục 1 “Tiêu chuẩn Bảo vệ Môi trường”. (ii) Phụ lục 2 “Tiêu chuẩn và Thủ tục Đánh giá Tác động Môi trường đối với các Dự án Phát triển và Công nghiệp”. (iii) Phụ lục 3 “Hướng dẫn Thủ tục Cấp phép Môi trường”. (iv) Phụ lục 4 “Các Nguyên tắc và Thủ tục Kiểm soát Chất thải Nguy hiểm”. (v) Phụ lục 5 “Kế hoạch Dự phòng Quốc gia về Chống Ô nhiễm Môi trường Biển do Dầu và Các Chất Có hại khác trong Tình huống Khẩn cấp”.

Luật Môi trường chung và các quy định thực thi Luật nhằm đạt những mục tiêu sau:

(i) Giữ gìn, bảo vệ và phát triển môi trường, bảo đảm môi trường không bị ô nhiễm.

(ii) Bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các hoạt động và hành vi gây hại cho môi trường.

(iii) Bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng hợp lý chúng.

(v) Quy hoạch môi trường như một phần không thể thiếu của quy hoạch phát triển tổng thể trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, kiến ​​trúc và các lĩnh vực khác.

(vi) Nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, củng cố tình cảm cộng đồng gắn kết cá nhân và tập thể để giữ gìn và cải thiện môi trường và khuyến khích các nỗ lực hoạt động tình nguyện của quốc gia.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ VII)
Bồn chứa dầu của máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Aramco tại Ả Rập Xê-út. Ảnh: EPA via Shutterstock

Đánh giá tác động môi trường (Environmental impact assessments EIA)

Tổng cục Khí tượng và Bảo vệ Môi trường (General Authority for Meteorology and Environmental Protection GAMEP) là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các Quy định chung về Môi trường.

Quy định đưa ra các yêu cầu chi tiết đối với các cơ sở hoặc các hoạt động có khả năng tác động tiêu cực đến môi trường, phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, trong đó bao gồm:

(i) Yêu cầu những người chịu trách nhiệm thực hiện dự án thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn nghiên cứu khả thi của dự án theo Phụ lục 2 và đánh giá tác động đối với môi trường, có thêm những nhân tố khác như chất lượng không khí, môi trường biển và ven biển, nước mặt và nước ngầm, sử dụng đất và phát triển đô thị.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ VII)
Một góc nhìn cận cảnh của công viên giải trí theo chủ đề Dầu khí của Ả Rập Xê-út tại Vịnh Péc-xích. Ảnh: Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê-út (Public Investment Fund) via CNN.

(ii) Yêu cầu bất kỳ người nào giám sát dự án hoặc cơ sở có tiềm năng tác động tiêu cực đến môi trường phải phát triển các kế hoạch dự phòng để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro của bất kỳ tác động tiêu cực tiềm ẩn nào và có phương tiện, nguồn lực để thực hiện các kế hoạch đó.

(iii) Đảm bảo rằng mọi người chịu trách nhiệm thiết kế và vận hành một dự án hoặc một cơ sở có khả năng tác động tiêu cực đến môi trường đều thiết kế và vận hành dự án phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành.

Khung đánh giá tác động môi trường nêu trên được áp dụng cho ngành dầu khí. Đơn xin đánh giá tác động môi trường (EIA) được gửi đến Tổng cục Khí tượng và Bảo vệ Môi trường. Thông thường, cần khoảng một tháng để đơn được phê duyệt, tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể từ GAMEP.

(Còn nữa).

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status