Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ VIII)

20:57 | 29/11/2021

9,024 lượt xem
|
(PetroTimes) - Các văn bản pháp lý về hoạt động dầu khí ở Ai Cập đưa ra một số quy định cụ thể về thuế, yêu cầu bảo vệ môi trường và quy định an toàn trong hoạt động dầu khí.

Thuế

Các công ty thực hiện các hoạt động thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí ở Ai Cập phải chịu thuế thu nhập ở mức 40,55%. Tuy nhiên, như thường được thể hiện tại hợp đồng tô nhượng mẫu, cơ quan có thẩm quyền (Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập EGPC/Công ty Cổ phần Khí đốt Tự nhiên Ai Cập EGAS) sẽ xử lý vấn đề này từ phần chia sản phẩm của mình, nộp thuế thu nhập thay mặt cho nhà thầu.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ VIII)
Mỏ khí Zohr tại Địa Trung Hải. Ảnh: Egypt Independent.

Các nhà thầu cũng được miễn thuế hải quan, thuế, phí và các lệ phí khác đối với máy móc hoặc thiết bị nhập khẩu cần thiết để thực hiện các hoạt động của họ, với điều kiện chất lượng tương tự hoặc tương tự của mặt hàng hoặc thiết bị nhập khẩu không được sản xuất trong nước với mức giá tương đương. Các hợp đồng tô nhượng cũng thường quy định rằng việc chuyển nhượng được thực hiện miễn thuế, phí hoặc lệ phí tăng vốn (bao gồm thuế thu nhập, thuế bán hàng, VAT, thuế tem hoặc các loại thuế tương tự khác).

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn trong hoạt động dầu khí

Ai Cập đã ký một số Công ước quốc tế và kế hoạch hành động dành riêng cho việc bảo vệ Biển Địa Trung Hải chống ô nhiễm và quản lý chất thải nguy hại. Ai Cập đã tham gia Kế hoạch Hành động Địa Trung Hải (MAP) (Công ước Barcelona) năm 1975/1976, được phê chuẩn năm 1978 cũng như Công ước Quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do Ô nhiễm Dầu (Công ước Brussels) năm 1969, được phê chuẩn năm 1989. Ai Cập cũng là thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) từ năm 1958.

Khung pháp lý trong nước không có luật dành riêng cho các hoạt động dầu khí thượng nguồn, nhưng Luật Nhiên liệu và các Quy định thực thi Luật, cũng như Luật Môi trường của Ai Cập, điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến môi trường trong các hoạt động dầu khí. Các Quy định thực thi Luật Nhiên liệu đưa ra một số biện pháp mà nhà thầu phải áp dụng để ngăn chặn rò rỉ, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, tai nạn, cháy, nổ, v.v. Quy định này còn đưa ra một số tiêu chí bắt buộc đối với thiết bị và máy móc được sử dụng cho hoạt động dầu khí, một số yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý chất thải dầu mỏ, một số quy định cần thiết để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên có mặt tại các địa điểm thực hiện các hoạt động thăm dò dầu khí.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ VIII)
Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập ký thỏa thuận thăm dò dầu khí trị giá 1 tỷ USD tại West Nile Delta với Shell và Petronas. Ảnh: Energy.

Luật Môi trường và các Quy định thực thi Luật Môi trường cũng đưa ra một số yêu cầu cần thiết để bảo vệ không khí, đất và các vùng biển khỏi bị ô nhiễm dầu, xử lý chất thải công nghiệp, đặc biệt đối với các mỏ dầu ngoài khơi. Luật cấm các công ty được cấp phép thực hiện các hoạt động thăm dò hoặc khai thác tại các mỏ dầu ngoài khơi thải bất kỳ chất gây ô nhiễm nào vào lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia, yêu cầu sử dụng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất và an toàn nhất để xử lý chất thải hoặc chất gây ô nhiễm, tuân thủ các tiêu chuẩn của Công ước Barcelona. Luật quy định rằng, một hợp đồng tô nhượng điển hình sẽ yêu cầu Nhà thầu phải hoạt động theo thông lệ thị trường tốt và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thất thoát hoặc lãng phí dầu mỏ trong giai đoạn khoan, khai thác, phân phối hoặc lưu trữ.

Chính phủ Ai Cập có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào tại bất kỳ giếng hoặc mỏ tô nhượng nào mà dựa trên đánh giá hợp lý của mình, có thể dẫn đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với giếng hoặc mỏ đó. Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất đối với bên thứ ba về bất kỳ thiệt hại nào do hoạt động thăm dò của mình gây ra và phải bồi thường cho Chính phủ Ai Cập hoặc cơ quan có liên quan (EGPC/EGAS) về bất kỳ và tất cả các thiệt hại mà họ có thể phải chịu trách nhiệm trong quá trình hoạt động. (Còn nữa)

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status