Kiên quyết và kịp thời là yếu tố quyết định thành công

07:00 | 03/08/2020

16,573 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã trả lời phỏng vấn của Tạp chí Năng lượng Mới về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong các mặt hoạt động của Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

PV: 5 năm sóng gió vừa qua trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy bất ổn, công nghiệp dầu khí thế giới chao đảo vì giá dầu suy giảm, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chèo chống vượt qua sóng gió ra sao, thưa đồng chí?

kien quyet va kip thoi la yeu to quyet dinh thanh cong
Kiên quyết và kịp thời là yếu tố quyết định thành công

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh: Nhiệm kỳ 2015-2020 chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là 5 năm đầu thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2035, trong điều kiện rất khó khăn và thách thức như: Giá dầu giảm sâu những năm 2015, 2016, 2017 và đầu năm 2020 giá dầu lại giảm sốc cùng với đại dịch Covid-19 toàn cầu gây ra những đợt khủng hoảng kép đối với ngành Dầu khí. Điều kiện, địa bàn, môi trường hoạt động dầu khí nói chung và hoạt động cốt lõi như tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí rất khó khăn do tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. Cơ chế chính sách cho hoạt động doanh nghiệp Nhà nước nói chung và nhất là hoạt động dầu khí tồn tại nhiều bất cập, vừa thiếu, vừa lạc hậu, vừa chồng chéo xung đột pháp lý. Nhiều giải pháp cho ngành Dầu khí phát triển theo chiến lược không được triển khai, thực thi. Nội tại Tập đoàn có những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản trị, trong đầu tư các dự án và cả trong công tác tổ chức cán bộ. Một số cán bộ mắc sai phạm trước đây bị xử lý đã tác động tới tư tưởng, tình cảm người lao động dầu khí, ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Petrovietnam.

Nhiều chuyên gia, các nhà quản lý cho rằng đây là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử phát triển ngành Dầu khí của chúng ta. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã nỗ lực, căng sức, vừa triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cấp trên giao, vừa quyết tâm gồng mình khắc phục những tồn tại, khuyết điểm. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, củng cố tinh thần, giữ vững niềm tin, kiên định ý trí vì sự nghiệp phát triển của ngành Dầu khí và đất nước. Đảng ủy Tập đoàn ban hành Chỉ thị số 136-CT/ĐU ngày 10-10-2017 về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu doanh nghiệp đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững; ban hành Nghị quyết liên tịch số 76-NQ/LT-ĐU-HĐTV ngày 4-10-2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc tại Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thành viên; ban hành Chỉ thị số 99-CT/ĐU ngày 22-3-2017 về một số nhiệm vụ cấp bách đối với công tác tư tưởng trong Tập đoàn. Tập trung thực hiện tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xây dựng Nghị quyết số 170-NQ/ĐU ngày 28-3-2018 về đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

kien quyet va kip thoi la yeu to quyet dinh thanh cong

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội

Chúng tôi cho rằng, việc quán triệt, thực hiện triệt để đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ một cách kiên quyết và kịp thời là yếu tố quyết định sự thành công của Tập đoàn, điều đó cũng khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Tập đoàn.

Những yếu tố quan trọng khác thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ bao gồm: Coi trọng công tác dự báo, khách quan trong đánh giá bối cảnh thế giới, trong nước và thực trạng của Tập đoàn ở từng thời điểm để hạn chế rủi ro, nắm bắt các cơ hội tốt để tập trung đầu tư, phát triển. Tập thể lãnh đạo Tập đoàn có tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám chịu trách nhiệm; cá nhân cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đứng đầu đơn vị, tổ chức, bộ phận luôn tiên phong, gương mẫu vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững ngành Dầu khí.

kien quyet va kip thoi la yeu to quyet dinh thanh cong
Người lao động BIENDONG POC

PV: Những thành tựu có ý nghĩa nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2020 là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh: Đảng ủy Tập đoàn thống nhất đánh giá, trong giai đoạn 2015-2020, trọn vẹn một nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần cầu thị và ý chí quyết tâm vượt qua thử thách, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Dầu khí đã thực sự bản lĩnh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Tập đoàn tiếp tục có đóng góp lớn và giữ vai trò quan trọng đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước. Các sản phẩm của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… đóng vai trò chủ lực với tỷ trọng lớn, góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh phát triển kinh tế, Tập đoàn góp phần tham gia tích cực trong việc khẳng định, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên tinh thần quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên, nhất là Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới theo hướng thiết thực, rõ vai trò trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy. Quan tâm phát triển hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu theo thông lệ quốc tế, minh bạch trong hoạt động. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp được tái cơ cấu với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế. Đổi mới toàn diện công tác cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn.

kien quyet va kip thoi la yeu to quyet dinh thanh cong

Đạm Cà Mau là một tập thể gắn kết

PV: Theo đồng chí, những bài học sâu sắc nào được đúc kết lại trong hoạt động của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020?

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh: Đánh giá công tác của nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc.

Một là, đối với ngành Dầu khí và Tập đoàn, gần 60 năm qua, cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW đã chứng minh rằng, tầm nhìn chiến lược đúng đắn, đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế trong nước và hoàn cảnh quốc tế là yếu tố quyết định để nắm bắt các cơ hội, phát huy nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động dầu khí trong nước.

Hai là, dầu khí là tài nguyên không tái tạo, do đó phải tổ chức khai thác, chế biến và sử dụng hiệu quả, lâu dài nguồn tài nguyên quý giá này.

Ba là, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ dầu khí theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bốn là, nguồn nhân lực phải được đào tạo toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, khoa học - công nghệ, tay nghề. Tập thể lãnh đạo phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật; không bao che, kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm pháp luật; chủ động, linh hoạt trong quản trị, điều hành vì mục tiêu phát triển bền vững.

Năm là, ngành Dầu khí là sự nghiệp của cả nước và vì cả nước; bởi thế cần xác định trách nhiệm hỗ trợ, hợp tác với các ngành, các địa phương cũng như vì sự nghiệp chung.

Sáu là, Tập đoàn cần tiếp tục được tập trung tăng cường nguồn lực; có các chính sách đặc thù phù hợp để phát triển bền vững; bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo để Tập đoàn phát triển đúng chiến lược đã được Bộ Chính trị định hướng và Chính phủ phê duyệt.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Tiến Dũng

DMCA.com Protection Status