Giải pháp nào để PVN đột phá về khoa học công nghệ?

10:41 | 09/09/2020

11,461 lượt xem
|
(PetroTimes) - Để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có thể chiếm lĩnh thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho quá trình xây dựng và phát triển trong tương lai cần 3 yếu tố gồm: thông tin, công nghệ và nhân tài.

Khẳng định trên là nghiên cứu của Viện Dầu khí đóng góp tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Theo đó, các giải pháp đột phá tập trung đảm bảo tạo dựng và kết hợp được 3 yếu tố không thể thiếu gồm: thông tin, công nghệ và nhân tài. Từ đó, sẽ giúp Tập đoàn chiếm lĩnh thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các giải pháp được chia làm 04 nhóm: văn hóa - tư tưởng, nhân sự, cơ cấu/mô hình tổ chức, hoạch định và đầu tư.

petrotimestv-pvn-ap-dung-tien-bo-khcn-vao-san-xuat
PVN đang từng bước nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp một cách toàn diện.

Theo đó, nhóm giải pháp về văn hóa - tư tưởng cần Tập đoàn nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động chuyển đổi tư tưởng hoạt động theo mệnh lệnh hành chính theo kiểu quản lý nhà nước sang hoạt động dựa vào thông tin, ra quyết định dựa trên thông tin (data-driven) rồi phát triển đến mức cao hơn là mọi quyết định đều phải dựa trên sự thấu hiểu bản chất thông tin (insights-driven).

Liên tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chỉ đạo Người đứng đầu đơn vị thực sự coi hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển của các doanh nghiệp;

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo trong từng nhân sự, xem đổi mới sáng tạo là nền tảng của sự phát triển bền vững của toàn Tập đoàn.

Nhóm giải pháp về nhân sự cần xây dựng chiến lược phát triển và hệ thống quản trị nhân sự theo chuẩn mực quốc tế: ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bản đồ năng lực/tiêu chuẩn chức danh, hệ thống đánh giá.

Tăng cường đào tạo nhân sự, đặc biệt về các kỹ năng, kiến thức mới cần thiết trong quá trình chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng; Ban hành chính sách đãi ngộ cạnh tranh với thị trường để thu hút, tuyển dụng/sử dụng nhân tài, đặc biệt cho các vị trí khoa học dữ liệu, thiết kế yêu cầu công nghệ và quản lý áp dụng công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đầu ngành, có trình độ cao, có khả năng dẫn dắt các nhà khoa học dành công sức, tâm huyết cho những lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn.

Nhóm giải pháp về cơ cấu/mô hình tổ chức cần thực hiện đổi mới mô hình hoạt động khoa học công nghệ toàn Tập đoàn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình mở lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ứng dụng làm mục đích cùng với việc ban hành các cơ chế quản lý, chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạt động khoa học công nghệ và sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, mở rộng hợp tác thu hút trí tuệ toàn thế giới kết hợp với lựa chọn đối tác khoa học công nghệ chiến lược trong từng lĩnh vực để triển khai thành công chiến lược khoa học công nghệ toàn Tập đoàn; Chuyển dịch dần dần cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo hướng tinh gọn và linh hoạt để giảm thiểu thời gian và chi phí thấu hiểu nhu cầu khách hàng hoặc đưa giải pháp sáng tạo đổi mới vào thực tế;

Đặc biệt là phải xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp thông minh tại các đơn vị, sử dụng “dữ liệu lớn” về sản xuất kinh doanh và dịch vụ nhằm hỗ trợ các cấp lãnh đạo trong việc ra quyết định.

tai-tao-van-hoa-petrovietnam-can-trien-khai-kien-tri-dong-bo
Tái tạo văn hóa Petrovietnam đang được triển khai một cách kiên trì và đồng bộ.

Nhóm giải pháp về hoạch định và đầu tư cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình khoa học công nghệ, xác định rõ các công nghệ cần làm chủ và có khả năng ứng dụng, gắn liền với chiến lược, mục tiêu phát triển chung của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh để tạo đột phá cho sự phát triển.

Tăng cường đầu tư các loại cảm biến và thiết bị IoT để thu thập dữ liệu trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày; Xây dựng cơ sở dữ liệu trong tất cả các khâu thuộc chuỗi giá trị dầu khí; Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy để phân tích, xử lý và thấu hiểu dữ liệu, từ đó tìm ra các quy luật, tri thức và ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước mắt ưu tiên ứng dụng AI cho bảo dưỡng dự báo (predictive maintenance); Xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng mới, tái tạo để tích hợp vào chuỗi giá trị, phù hợp với xu thế dịch chuyển năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu; công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi số; mô hình kinh doanh mới, tiên tiến của công nghiệp dầu khí thế giới; Sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển Khoa học công nghệ để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nhân lực và cơ sở vật chất.

Có thể thấy rằng, dù ở thời đại nào hay bất cứ nơi đâu sự thành công hay phát triển của doanh nghiệp đều đến từ yếu tố con người. Người lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm sẽ có một đội ngũ cán bộ công nhân viên tâm huyết, nỗ lực và phấn đấu không ngừng và tất yếu doanh nghiệp sẽ phát triển nhanh chóng. Với nền tảng văn hóa, trình độ của người lao động Dầu khí Việt Nam, không có bất cứ lý do gì cản bước Tập đoàn đi lên một tầm cao mới, ngày càng xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng và Nhà nước cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của người dân cả nước về một trụ cột của nền kinh tế quốc gia.

Tùng Dương

Người dầu khí có quyền tự hào Người dầu khí có quyền tự hào
PVN - Những đóng góp đáng tự hào PVN - Những đóng góp đáng tự hào
Kiên định gói giải pháp Kiên định gói giải pháp "vượt khủng hoảng", PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 45 nghìn tỷ đồng

DMCA.com Protection Status