Luôn đồng hành cùng Petrovietnam

13:39 | 24/01/2023

|
(PetroTimes) - Trong suốt 31 năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ đoàn viên, người lao động của ngành Dầu khí.
Luôn đồng hành cùng Petrovietnam
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIII

Năm 2022 đánh dấu mốc 31 năm đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) của CĐ DKVN. 31 năm qua, CĐ DKVN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới sáng tạo, thích ứng, tổ chức nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng đội ngũ NLĐ dầu khí không ngừng lớn mạnh, lao động bền bỉ, sáng tạo và cống hiến, đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, với sự nỗ lực, nhiệt huyết, đổi mới, sáng tạo, CĐ DKVN đã cùng Petrovietnam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thiết lập những kỷ lục của ngành Dầu khí trong năm 2022, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.

Trong năm 2022, CĐ DKVN đã thực hiện tốt chủ đề hoạt động “Chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” phù hợp với tình hình sau đại dịch Covid-19. Các cấp công đoàn đã có những hoạt động phù hợp với thực tiễn tại doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của NLĐ và mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn thể NLĐ ngành Dầu khí đều nỗ lực phát huy tinh thần tự chủ, đoàn kết, sáng tạo trong lao động, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành quả của Petrovietnam năm 2022 và tạo đà cho hoạt động của CĐ DKVN ngày càng khởi sắc trong những năm tiếp theo.

Luôn đồng hành cùng Petrovietnam
Người lao động Dầu khí

Bước sang năm 2023, với chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, CĐ DKVN sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng.

Trước hết, CĐ DKVN tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội CĐ DKVN lần thứ VII; thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành CĐ DKVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Luôn đồng hành cùng Petrovietnam

Cùng với đó, CĐ DKVN chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc; làm việc với cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Kế hoạch số 173-KH/ĐU ngày 8-11-2021 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là những nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất “sống còn” đối với tổ chức công đoàn nói chung và CĐ DKVN nói riêng trong giai đoạn phát triển mới đầy thách thức.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cho biết, thông qua các hình thức tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam, CĐ DKVN cổ vũ, động viên các cấp công đoàn và NLĐ dầu khí phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn.

Luôn đồng hành cùng Petrovietnam
Người lao động dầu khí

Trong giai đoạn phát triển mới, CĐ DKVN xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa là nền tảng quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, thuận lợi đan xen, CĐ DKVN phải chủ động dự báo tình hình để đề ra các chương trình hoạt động phù hợp và đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi người lao động và hoạt động công đoàn. CĐ DKVN sẽ thường xuyên tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để bảo đảm quyền lợi của NLĐ, đặc biệt là việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ để từ đó tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho NLĐ yên tâm cống hiến, xây dựng và phát triển doanh nghiệp nói riêng, Petrovietnam nói chung.

Để CĐ DKVN thực sự vững mạnh, việc quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” trong việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các cấp công đoàn cần chú trọng tập huấn về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng; đồng thời tiếp tục phát động các phong trào thi đua như chương trình “1 triệu sáng kiến”, thi đua trên các công trình, dự án trọng điểm; tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

CĐ DKVN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Petrovietnam triển khai các chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023); đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tái tạo văn hóa Petrovietnam; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp để không ngừng thích ứng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp, khoa học, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản trị, tối ưu chi phí. CĐ DKVN sẽ xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa các đoàn thể chính trị - xã hội trong Petrovietnam; chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng cấp xây dựng các chương trình công tác, tạo sức mạnh tổng hợp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên và NLĐ.

Với những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, sự đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm và niềm tin trong lúc khó khăn nhất của các thế hệ “những người đi tìm lửa” trong những năm qua, CĐ DKVN đã sẵn sàng “tâm” và “sức” để vững bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng hành cùng Petrovietnam phát triển bền vững.

Năm 2023, CĐ DKVN sẽ thường xuyên tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để bảo đảm quyền lợi của NLĐ, đặc biệt là việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ, để từ đó tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho NLĐ yên tâm cống hiến, xây dựng và phát triển doanh nghiệp nói riêng, Petrovietnam nói chung.

Khánh An

[E-Magazine] Petrovietnam phát triển vì một Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường[E-Magazine] Petrovietnam phát triển vì một Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường
[E-Magazine] Khát vọng Petrovietnam[E-Magazine] Khát vọng Petrovietnam
Cùng vuiCùng vui
Quản trị rủi ro ở PetrovietnamQuản trị rủi ro ở Petrovietnam

DMCA.com Protection Status