Mỏ Bạch Hổ - Câu chuyện định danh trên bản đồ dầu khí thế giới

06:53 | 03/09/2023

15,200 lượt xem
|
(PetroTimes) - Việc phát hiện dầu trong tầng đá móng granit trước Đệ Tam tại mỏ Bạch Hổ là một trong những thành tựu nổi bật nhất, đóng góp to lớn cho khoa học dầu khí, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc nhận định và đánh giá mới về tiềm năng dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam.
DMCA.com Protection Status