Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ V)

15:03 | 15/11/2021

2,967 lượt xem
|
(PetroTimes) - Theo quy định của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới (PIA), Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn Nigeria là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm điều hành, quy định về kỹ thuật và thương mại của hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn, đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn lành mạnh, an toàn, hiệu quả, thân thiện môi trường và bền vững.

B. Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng về điều hành và quản lý
3. Các loại giấy phép quản lý hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn:

PIA quy định Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn Nigeria (Cơ quan) có thẩm quyền cấp nhiều giấy phép khác nhau liên quan hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn như chế biến, lưu trữ, cung cấp, phân phối, lọc dầu, vận chuyển hydrocarbon, xây dựng và vận hành các cơ sở cung cấp và phân phối bán lẻ các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu.

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ V)
Một cơ sở liên doanh dầu khí giữa Chevron và Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC). Ảnh: NNPC.

Theo Mục 111, Cơ quan có thể cấp, gia hạn, sửa đổi hoặc gia hạn các giấy phép hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn, trừ các giấy phép liên quan đến việc thành lập các nhà máy lọc dầu sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí cấp theo khuyến nghị của Cơ quan.

Giấy phép hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn có thể được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau: (i) Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết cho hoạt động dầu khí dựa trên các thông lệ tốt của ngành dầu khí quốc tế; (ii) Vị trí và quy mô của khu vực được Cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; (iii) Đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và môi trường do Cơ quan có thẩm quyền xác định; (iv) Sử dụng hiệu quả và kinh tế các cơ sở dầu khí và đường ống. Cơ quan chịu trách nhiệm đưa ra các quy định và hướng dẫn để cấp hoặc gia hạn giấy phép cho các hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn.

Theo Mục 125, Cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho các hoạt động khai thác khí trung nguồn và hạ nguồn, như việc thiết lập, xây dựng hoặc vận hành một cơ sở chế biến khí; tham gia vận chuyển số lượng lớn khí thiên nhiên bằng đường sắt, sà lan hoặc các phương tiện vận tải khác, vận hành mạng lưới vận chuyển khí, tham gia cung cấp khí bán buôn, tham gia xây dựng hoặc vận hành các nhà máy hóa dầu hoặc phân bón, v.v.

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ V)
Một cơ sở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Nigeria. Ảnh: NNPC.

Theo Mục 126, Cơ quan chịu trách nhiệm ban hành các quy định liên quan đến hoạt động khí trung nguồn và hạ nguồn, như thiết lập và vận hành sơ đồ thị trường khí tự nhiên bán buôn để đảm bảo cung cấp khí tự nhiên liên tục cho khách hàng, áp dụng cho các chủ sở hữu và người vận hành đường ống vận chuyển khí đốt, người vận chuyển khí đốt tự nhiên, người có giấy phép lưu trữ và phân phối khí đốt tự nhiên, người bán lẻ khí đốt và các vấn đề khác liên quan.

Cơ quan có quyền đưa ra các quy định liên quan đến việc bán lẻ và phân phối các sản phẩm dầu khí. Trong bối cảnh xảy ra tranh chấp, Cơ quan có thẩm quyền đưa ra các quy định liên quan đến giải quyết tranh chấp và bảo vệ người tiêu dùng. Cơ quan cũng sẽ điều chỉnh các chế độ định giá cho các hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn.

Cơ quan cũng có thể yêu cầu chủ sở hữu giấy phép tách biệt trong quản lý, kế toán hoặc pháp nhân đối với các hoạt động được cấp phép hoặc hoạt động được phép của mình, ngăn cấm chủ sở hữu giấy phép trực tiếp nắm giữ các loại giấy phép khác. (Còn nữa)

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status