Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

10:29 | 14/12/2021

3,755 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 13/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao hiệu quả quản lý,  khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
TS. Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN nhấn mạnh, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và gần 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cả nước đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được một số kết quả có tính đột phá, có ý nghĩa quan trọng góp phần vào thành tựu chung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống nhân dân…

Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện còn tồn tại, hạn chế. Hội thảo là dịp để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân...

TS. Trần Doãn Tiến nhấn mạnh, kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng để Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo, định hướng trong công tác tuyên truyền về kinh tế. Đồng thời, báo cáo thường trực Ban Bí thư về những vấn đề về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Đây cũng là sản phẩm khoa học để các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, các trường đại học… tham khảo, nghiên cứu trong quá trình chỉ đạo, tổ chức, thực hiện.

Nâng cao hiệu quả quản lý,  khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đã tập trung trao đổi, phân tích những nhóm nội dung cơ bản liên quan đến cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Thực trạng của việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả quản lý,  khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Đồng chí Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội thảo
Nâng cao hiệu quả quản lý,  khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
GS.TS. Đỗ Thế Tùng chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày tham luận với chủ đề “Đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tham luận với chủ đề “Phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và sử dụng có hiệu quả “nhân tài”, tập trung thu hút người tài nhằm phát huy các nguồn lực của nền kinh tế tại tỉnh Hải Dương”; GS.TS. Đỗ Thế Tùng với tham luận “Phát huy tối đa những nguồn lực gắn với những nhân tố làm tăng sức sản xuất của lao động trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phương thức chủ yếu để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển của đất nước”; đồng chí Trần Minh Tân, chuyên gia cao cấp, Ban Công nghệ Thông tin, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông với tham luận “Dữ liệu - Yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; KS. Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của kinh tế”; đồng chí Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam tham luận với chủ đề: “Khai thác hiệu quả tối đa nguồn lực lao động trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030”…

Nâng cao hiệu quả quản lý,  khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Đồng chí Trần Minh Tân, chuyên gia cao cấp, Ban Công nghệ Thông tin, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại hội thảo

Tham luận tại hội thảo, đồng chí Trần Minh Tân, chuyên gia cao cấp, Ban Công nghệ Thông tin, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Trong mọi giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia, việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đều cần phải có dữ liệu. Đặc biệt, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình từ kinh tế truyền thống sang kinh tế số thì dữ liệu cho chuyển đổi số đóng vai trò then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Căn cứ các mục tiêu cụ thể về nguồn nhân lực, nguồn vật lực và nguồn tài lực đã được đề ra trong Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; để chuẩn bị tốt dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế, cần hệ thống các giải pháp đồng bộ, trong đó trước mắt cần tập trung vào những giải pháp cơ bản đó là: Kiến tạo thể chế, chính sách về dữ liệu; khai thác, sử dụng và tận dụng dữ liệu để kiến tạo phát triển kinh tế; thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu và các doanh nghiệp dữ liệu; và hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực.

Nâng cao hiệu quả quản lý,  khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, các ý kiến tại hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW gắn với 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp về mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đối với từng nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) gắn với các mốc thời gian đến năm 2025, năm 2035 và năm 2045 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nhằm quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới…Các ý kiến lần nữa tiếp tục làm sáng tỏ thực trạng nhiệm vụ, giải pháp các nguồn lực nền kinh tế nước ta hiện nay, cũng như những cơ hội và thách thức phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới của đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp, các đơn vị, địa phương để Ban Tuyên giáo Trung ương có cơ sở tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị trong công tác định hướng tuyên truyền về Nghị quyết số 39-NQ/TW có chất lượng hơn, hiệu quả hơn, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguyễn Hoan

Nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực dầu khíNền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực dầu khí
Petrovietnam hướng tới là tập đoàn năng lượng hàng đầu, giữ vai trò đầu tàu, trụ cột của nền kinh tếPetrovietnam hướng tới là tập đoàn năng lượng hàng đầu, giữ vai trò đầu tàu, trụ cột của nền kinh tế
Chương trình hành động của Chính phủ phát huy các nguồn lực của nền kinh tếChương trình hành động của Chính phủ phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

DMCA.com Protection Status